Årsredovisning, hållbarhetsrapport och aktuell bolagsstyrningsrapport