Årsredovisning, hållbarhetsrapport och aktuell bolagsstyrningsrapport

Här finns aktuell bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport samt de senaste årens årsredovisningar. 

Revisorer

Stämman beslöt vid årsstämman 2020 att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget från 2020 års årsstämma till slutet av 2021 års årsstämma, varvid auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson ska vara huvudansvarig revisor.