SVT ägs inte av staten.

SVT ägs av en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende. Helt utan kommersiella intressen.

Från och med 1 januari 2019 betalar du för SVT genom en public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Det är alltså du och alla andra som är de verkliga ägarna.

Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens syfte är att främja programbolagens oberoende.

Stiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Den har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT och den beslutar inte heller om företagets organisation eller verksamhetens inriktning. Stiftelsen utser ordförande och samtliga ledamöter i SVT:s styrelse, med undantag för arbetstagarledamöterna.

Konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning, helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, att "... granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna ...".

Här hittar du information om lagar och regler som styr SVT