SVT ägs inte av staten

SVT ägs av en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende. Helt utan kommersiella intressen.

Public service-avgift

Från och med 1 januari 2019 betalar du för SVT genom en public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Det är alltså du och alla andra som är de verkliga ägarna.

Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens syfte är att främja programbolagens oberoende.

Stiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Den har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT och den beslutar inte heller om företagets organisation eller verksamhetens inriktning. Stiftelsen utser ordförande och samtliga ledamöter i SVT:s styrelse, med undantag för arbetstagarledamöterna.

Konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning, helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, att "... granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna ...".

Sändningstillståndet

Radio och tv som sänds i Sverige lyder under radio- och tv-lagen Länk till annan webbplats.. Lagen säger bland annat att programverksamheten ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer Länk till annan webbplats.och att det behövs ett särskilt tillstånd för att sända radio och tv, ett så kallat sändningstillstånd Länk till annan webbplats., med olika villkor som måste uppfyllas.

Kraven i sändningstillstånden ser lite olika ut för olika slags mediebolag och för public servicebolagen är de mest långtgående.

För Public service-medierna SVT, UR och Sveriges Radio gäller krav på opartiskhet, beriktigande och genmäle (att en felaktig uppgift måste rättas och möjlighet att få bemöta ett påstående), samt ett förbud mot att sända reklam.

Sponsring av program är tillåtet under vissa former (Eurovision Song Contest och sändningar i samband med sportevenemang får sponsras. Ett meddelande om att programmet är sponsrat ska lämnas på lämpligt sätt i början och/eller i slutet av programmet.)

Dessa regler ovan gäller alltså inte andra bolag (som ex. TV4), även om de också sänder i marknätet.

Regler som gäller för samtliga bolag som sänder tv i marknätet är krav på saklighet, respekt för privatlivet, att visa hänsyn till mediets genomslagskraft (inte sända sådant som kan verka kränkande etc.), vara varsam vid skildring av våld och pornografi samt inte göra smygreklam, s.k. otillbörligt kommersiellt gynnande.

Det är Granskningsnämnden Länk till annan webbplats. som avgör om reglerna i sändningstillståndet följs. Hit kan vem som helst anmäla olika inslag i radio och tv för en prövning.

Lagar och regler som styr SVT är: