Organisation

SVT är ett självständigt mediebolag och ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse. Det ger SVT en mycket självständig ställning.

SVT:s uppdrag: spegla hela Sverige

De senaste åren har SVT ökat närvaron runt om i landet. Idag finns vi på 48 orter och har programredaktioner i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Under 2023 kommer antalet orter att utökas till 50. Det betyder att vi kan spegla och rapportera från respektive område bättre än någonsin.

900 arbetar utanför Stockholm

SVT har cirka 2100 tillsvidareanställda. Av dem arbetar cirka 900 utanför Stockholm. I Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm produceras förutom nyhetsprogram även så kallad allmän-tv, exempelvis barnprogram, underhållning, drama, faktaprogram, dokumentärer och kulturprogram.