Jobba här

Är just du talangen vi söker? Reportrar, systemutvecklare, controllers, fotografer, nätverkstekniker, projektledare. På SVT finns cirka 110 olika yrkesfunktioner, många av dem inom digital utveckling. Vi finns på 37 olika orter runtom i hela Sverige.

Vi söker ständigt nya medarbetare

Det är fantastiskt roligt att försöka skapa ett innehåll som engagerar alla i Sverige. För att lyckas med det uppdraget behöver vi locka till oss talanger som ger oss nya perspektiv. Är det kanske du? Vi har idag ett fantastiskt gäng som arbetar på SVT, men vi behöver ständigt fylla på med nya medarbetare. De senaste åren har vi i genomsnitt rekryterat cirka 150 nya fasta medarbetare inom olika yrkesfunktioner. Nära hälften av de som nyanställts är journalister. På den här sidan lägger vi kontinuerligt upp lediga tjänster. Hoppas vi ses! 

Vi ska spegla det mångfacetterade Sverige

SVT är till för alla. Alla människor är lika värda. Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl vårt utbud som i sammansättningen av vår personal. Vi vill och behöver därför ha ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter. SVT välkomnar olikheter med hänsyn till ålder, kön, könsidentitet, eller annat uttryck, etnicitet, religion eller andra övertygelser, sexuell orientering, funktionsvariation, regional spegling samt nationell minoritet. För att öka mångfalden och undvika all form av diskriminering använder vi på SVT oss av inkluderande och kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att vi strävar efter att ge alla kandidater i en rekryteringsprocess förutsättningar att bedömas enligt samma mall och kriterier, och enbart utifrån kompetens. För oss är mångfald inte bara något vi pratar om, det är vårt uppdrag.