Välkommen till hela Sveriges television!

Vår ambition är att granska och skildra de frågor som är viktiga för dig. SVT verkar i allmänhetens tjänst och drivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Här kan du läsa mer om hur arbetet går till och vad SVT står för.

SVT:s roll

Senaste nytt från SVT

  • Kanalflytt i TV-nätet

    Under hösten kommer Teracom att uppgradera TV-nätet och du som tittar på TV via marknätet (via egen antenn) behöver göra en ny kanalsökning/ominstalla... Nyhet