Välkommen till hela Sveriges television!

Vår ambition är att granska och skildra de frågor som är viktiga för dig. SVT verkar i allmänhetens tjänst och drivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Här kan du läsa mer om hur arbetet går till och vad SVT står för.

SVT:s roll

Senaste nytt från SVT

  • SVT:s vallokalsundersökning Valu

    SVT:s vallokalsundersökning - Valu 2022

    Två dagar efter valet presenterade professorerna Henrik Ekengren Oscarsson, Sören Holmberg och Per Näsman ett fördjupat resultat av SVT:s stora vallok... Nyhet