Vill du vara publik?

På grund av corona har vi begränsningar gällande publik i våra program. Du hittar alltid aktuell information här.

SVT har noggrant gått igenom alla höstens inspelningar av program, som vanligtvis har publik. Vi vill ge tv-publiken bästa tänkbara upplevelse och bra program som möjligt och tror att det är extra viktigt att kunna förmedla gemenskap och härlig stämning i dessa tider. Vi kommer att genomföra våra inspelningar på ett ansvarsfullt sätt för att inte riskera smittspridning.

Vi följer fortsatt myndigheters riktlinjer och har infört nya rutiner i samband med våra inspelningar:

  • Publiken kommer inte att överstiga 50 personer.
  • Vi har inslussning som minimerar risk för smittspridning i lokalerna.
  • Temperaturtagning vid ankomst och handsprit vid ingången.
  • Vi kommer att ha gles sittning för att hålla rekommenderat avstånd. Sällskap som anländer tillsammans (familj, vänner och par) kan sitta tillsammans med en armslängds avstånd till personer utanför det egna sällskapet. (Detta följer FHM:s rekommendationer för krogmiljö).
  • Vi kommer även att ha ett ökat avstånd mellan spelplats och publik.

Vi försöker agera så klokt och ansvarsfullt som möjligt och följer utvecklingen noga och är beredda att ompröva våra beslut om så krävs. Varje programinspelning gör kontinuerligt riskanalyser i takt med att förutsättningarna förändras.

Fråga Lund

Vi kommer spela in Fråga Lund med maximalt 20 stycken i publiken. Platserna är slut, men du kan anmäla ditt intresse till studiopublik@nexiko.com.