Så granskas SVT:s publiceringar

Granskningsnämnden är ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i program som sänts i radio och tv följer reglerna. Från 1 januari 2020 kan den som är personligen berörd av en publicering även anmäla den till Allmänhetens Medieombudsman MO och det gäller även publiceringar på svt.se och i SVT:s egna konton i sociala medier.

Från och med den 1 januari 2020 finns det två instanser som tar emot anmälningar mot publiceringar i SVT.

Granskningsnämnden (GRN) fortsätter att arbeta som tidigare och granskar i huvudsak program som SVT har visat i traditionell tv-sändning. Medieombudsmannen (MO) och Mediernas etiknämnd (ME) är numera den instans som kan pröva om SVT har orsakat en privatperson en oförsvarlig publicitetsskada. MO/ME kan också pröva innehåll som har publicerats på SVT:s webbsidor, vilket GRN inte kan göra. Medieombudsmannen prövar publiceringar i TV4, SVT, SR och UR oavsett om de är sända eller publicerade på nätet. Medieombudsmannen kan alltså pröva publiceringar på tv4.se, svt.se, sr.se och ur.se, samt företagens playtjänster. Medieombudsmannen kan också i allmänhet pröva anslutna mediers sociala mediakonton (förutom deras kommentarsfält).

Anmälan av program till Medieombudsmannen

Om du känner dig personligen kränkt och utpekad av något som publicerats eller sänts så kan du anmäla till Medieombudsmannen.

Läs här om hur det går till och vad du kan anmäla Länk till annan webbplats..

Anmälan av program till Granskningsnämnden

Om du tycker att ett program eller inslag bryter mot de regler och bestämmelser som finns för radio och tv kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden, ett självständigt beslutsorgan inom Myndigheten för press, radio och tv.

En anmälan görs enklast på myndigheten för press, radio och tv:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Myndigheten för press, radio och tv som tar emot anmälan. När myndigheten tagit emot anmälan skickas en kopia till SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Alla anmälningar läses av myndigheten och om anmälan leder till en prövning bereds den av en handläggare med utgångspunkt i bestämmelserna i radio- och tv-lagen och SVT:s sändningstillstånd. I vissa ärenden behöver SVT yttra sig vilket kan påverka handläggningstiden, ibland upp till flera månader. Om samma program eller inslag anmäls av flera personer, handläggs dessa anmälningar gemensamt.

Om din anmälan prövas kommer ett beslut tas antingen av granskningsnämnden eller av nämndens ordförande. I enklare ärenden, där det finns tydliga riktlinjer och tidigare vägledande beslut, kan nämndens ordförande själv fatta beslut. De ärenden som är mer komplicerade och principiellt viktiga beslutas oftast av hela nämnden. När ärendet är färdigbehandlat skickas ett beslut till SVT. Läs de senaste besluten här! Nämndens beslut publiceras också på myndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.