Så granskas SVT:s publiceringar

Granskningsnämnden är ett självständigt beslutsorgan inom Mediemyndigheten. Nämnden prövar om innehållet i program som sänts i radio och tv eller på SVT Play följer reglerna. Den som är personligen berörd av en publicering kan anmäla den till Allmänhetens Medieombudsman MO och det gäller även publiceringar på svt.se och i SVT:s egna konton i sociala medier.

Det finns två instanser som tar emot anmälningar mot publiceringar i SVT.

Granskningsnämnden (GRN) granskar i huvudsak program som SVT har visat i traditionell tv-sändning, texter i text-tv samt program som publicerats i SVT Play.

Medieombudsmannen (MO) och Mediernas etiknämnd (ME) är den instans som kan pröva om SVT har orsakat en privatperson en oförsvarlig publicitetsskada.

Anmälan av program till Medieombudsmannen

Om du känner dig personligen kränkt och utpekad av något som publicerats eller sänts så kan du anmäla till Medieombudsmannen.

Läs här om hur det går till och vad du kan anmäla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan av program till Granskningsnämnden

Om du tycker att ett program eller inslag bryter mot de regler och bestämmelser som finns för radio och tv kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden, ett självständigt beslutsorgan inom Mediemyndigheten.

En anmälan görs enklast på Mediemyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Mediemyndigheten som tar emot anmälan. När myndigheten tagit emot anmälan skickas en kopia till SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Alla anmälningar läses av myndigheten och om anmälan leder till en prövning bereds den av en handläggare med utgångspunkt i bestämmelserna i radio- och tv-lagen och SVT:s sändningstillstånd. I vissa ärenden behöver SVT yttra sig vilket kan påverka handläggningstiden, ibland upp till flera månader. Om samma program eller inslag anmäls av flera personer, handläggs dessa anmälningar gemensamt.

Om din anmälan prövas kommer ett beslut tas antingen av granskningsnämnden eller av nämndens ordförande. I enklare ärenden, där det finns tydliga riktlinjer och tidigare vägledande beslut, kan nämndens ordförande själv fatta beslut. De ärenden som är mer komplicerade och principiellt viktiga beslutas oftast av hela nämnden. När ärendet är färdigbehandlat skickas ett beslut till SVT. Läs de senaste besluten här! Nämndens beslut publiceras också på myndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.