På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas.

Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

INSLAG FÄLLDES TROTS FÖRTYDLIGANDE – VAR INTE TYDLIG RÄTTELSE

I ett inslag som sändes i Rapport och Aktuellt om ett terrordåd i Somalia sades felaktigt att Eritrea gav stöd till terrorgruppen al-Shabab. Redaktionen sände ett ”förtydligande” i Rapport ett par dagar senare, men inslaget fälldes ändå i granskningsnämnden. Enligt nämnden var det dels inte tillräckligt tydligt att meddelandet innebar en rättelse av en felaktig uppgift. Dessutom sändes förtydligandet bara i Rapport och inte i Aktuellt – trots att en rättelse enligt nämndens praxis i möjligaste mån ska sändas för samma publik som tagit del av den felaktiga uppgiften. Enligt nämnden är det inte givet att de två nyhetsprogrammen har samma publik.

Ytterligare tre nyhetsinslag prövades – och friades – vid nämndens senaste möte.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet:

GRANSKNINGSNÄMNDENS YTTRANDEN BESLUTADE 2010 – 2021​
Inklusive ev andra beslut i nämnden:

Fällningsgrunder: