På SVT finns en särskild avdelning, SVT Programetik, som ägnar sig åt publicistisk rådgivning och ansvarar för kontakterna med Granskningsnämnden. Programetik skriver ett nyhetsbrev där alla friade och fällda SVT-program redovisas.

Nyhetsbreven finns publicerade nedan.

FRISKOLEGRANSKNING OCH SLAGSMÅLSSCEN FRIADES AV NÄMNDEN

SVT Nyheters granskning av hur skolpeng använts för att köpa skärgårdstomter och en våffelstuga i Åre prövades vid granskningsnämndens senaste möte. Nämnden ansåg att granskningens utgångspunkt låg ”väl i linje med SVT:s granskningsskyldighet” och inslagen i Rapport och Aktuellt friades avseende saklighet och opartiskhet. Vid samma möte prövades också en slagsmålsscen i den danska dramakomedin Carmen Curlers som sändes i repris på en tid då barn kan tänkas ta del av innehållet. Nämnden ansåg dock att scenen var relativt kort och inte utformad på ett sätt som stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.

Mer om detta går att läsa i senaste nyhetsbrevet:

GRANSKNINGSNÄMNDENS YTTRANDEN BESLUTADE 2010 – 2021​
Inklusive ev andra beslut i nämnden:

Fällningsgrunder: