SVT:s roll

Målet är att erbjuda ett utbud som engagerar, underhåller och berikar - för alla åldrar och intressen. Och SVT vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Verksamheten bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och finansieras via public service-avgiften.