Tillgänglighetstjänster

SVT är till för alla och tillgänglighet är en mycket viktig fråga för oss. I SVT:s sändningstillstånd finns tydliga krav på att vårt uppdrag ska omfatta alla människor, exempelvis barn och unga, personer med etnisk minoritetsbakgrund eller med funktionsnedsättning.

Alla ska kunna ta till sig vårt utbud

Undertext

Program på andra språk än svenska förses alltid med översättningstext. Men även svenska program textas på svenska. Den textningen hittar du på sidan 199 på text-tv Länk till annan webbplats., oavsett kanal. Vi textar även direktsända program, alla nyhetssändningar inklusive extrasändningar och långa specialsändningar, direktsända barnprogram samt en stor del av sportutbudet.

Automatisk textning av lokala nyheter

Sändningar från de lokala nyhetsredaktionerna textas med hjälp av automatisk taligenkänning. Texten skapas några minuter efter det att programmet publicerats och inte i direktsändning. Samtliga lokala nyhetssändningar finns med automatiskt genererad textning.

Teckenspråkstolkning

Vi tolkar program till teckenspråk samtidigt som de visas. Teckentolken syns i en egen mindre bild i programbilden. Förutom våra dagliga nyhetssändningar på teckenspråk teckenspråkstolkstolkas även Rapport kl 18.00 varje dag (dock uppehåll över julen från19 dec till och med 8 januari) . SVT samsänder även vissa program och evenemang med teckenspråkstolkning på SVT Play. Här hittar du alla SVT:s egna teckenspråksprogram Länk till annan webbplats.

Vad som teckenspråkstolkas väljs ut på samma sätt som vår syntolkning. Det är avdelningen Språk & Tillgänglighet som tillsammans med ledning och tablåplanering som väljer ut programmen. Det är ett redaktionellt beslut med mål på variation och ett bra utbud.

Syntolkning

Om du har en synnedsättning kan du ta del av våra program med hjälp av syntolkning. Tjänsten innebär att en berättarröst beskriver scener, gester och miner och förklarar sådant som inte är tydligt genom dialogen. Syntolkningsversionerna av våra program sänds parallellt i SVT24 eller på SVT Play. Här hittar du SVT:s program som har en syntolkad version Länk till annan webbplats.

SVT har som krav att under 2019 tolka 4 procent av vårt utbud (inklusive repriser), vilket är ungefär 650 timmar. Detta enligt sändningstillståndet för SVT. År 2019 syntolkade vi 862 timmar, vilket kan jämföras med 571 timmar 2017.

På SVT har vi en avdelning som heter Språk & Tillgänglighet. De ansvarar för produktion och leverans av syntolkningen och att den är av bra kvalitet. Tillsammans med vår ledning och tablåplanering väljer de ut vilka program som ska syntolkas och ser till att vi får en bra variation i utbudet.

Ibland väljer vi att syntolka program i efterhand. Just nu arbetar vi med exempelvis Rederiet. Har du förslag på vad du vill att vi syntolkar kan du kontakta oss så noterar vi ditt förslag.

Uppläst undertext

För dig dom har nedsatt syn eller läsförmåga erbjuder vi uppläst text. Det är en teknisk tjänst där en syntetisk röst läser upp översättningstexten samtidigt med textningen i SVT:s samtliga kanaler i marknätet. Vi arbetar för att hitta en lösning så att funktionen även kan fungera för sändningar över satellit och på webben. Här hittar du program med uppläst undertext på SVT Play. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

symbol för tjänsten "Tydligare tal"

Tydligare tal

Under en egen genre på SVT Play hittar du program med funktionen Tydligare tal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du aktiverar tydligare tal minskar bakgrundsljuden - och rösten i programmet hörs tydligare. Funktionen fungerar oberoende av vilken högtalare som används, men finns endast på program som är inspelade med 3.0-ljud eller 5.1-ljud. Tydligare tal ersätter inte undertexter på SVT. Tanken är att det ska bli lättare för personer med nedsatt hörsel att höra vad som sägs i våra program. Här kan du läsa mer om hur vi tagit fram Tydligare tal. Länk till annan webbplats.

SVT tar ljudfrågor på stort allvar

SVT jobbar ständigt för att ljudet i våra kanaler ska vara så bra som möjligt. Det är viktigt för oss att du som tittar nås av budskapen i programmen. Och om du har nedsatt hörsel måste du kunna höra vad som sägs.

Ambitionsnivån för ljud är hög på SVT. Vår ljudpolicy slår fast att våra program ska ha ett genomtänkt producerat ljud med god hörbarhet.

Allt ljud på SVT och på SVT Play sänds i stereo. Men allt fler produktioner görs med multikanalsljud, vanligast så kallat 5.1-ljud. För att kunna lyssna på multikanalsljud behövs en hemmabioanläggning samt att du tar emot programmen via våra HD-sändningar.

SVT:s HD-kanaler sänds fritt i det digitala marknätet och når 98 procent av alla hushåll i Sverige. Kanalerna finns även på digital kabel-tv, satellit och IPTV.

SVT Play Länk till annan webbplats.

SVT Play Länk till annan webbplats. är sedan juni 2013 en tillgänglighetscertifierad tjänst. Många program har valbar undertext och vissa program är syntolkade och teckenspråkstolkade. Men vi vet att det krävs mer innan SVT Play är tillgänglig för alla.

Certifiering som borgar för god nivå av tillgänglighet

SVT Play är som sagt tillgänglighetscertifierad. Certifieringen innebär att SVT Play följer de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), samt att Funka Nu AB:s tillgänglighetsexperter har analyserat och godkänt webbplatsen med utgångspunkt från WCAG samt egna riktlinjer för tillgänglighet: WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Länk till annan webbplats.

HbbTV-tjänst

SVT1, SVT2 SVT Barn och SVT24 har en HbbTV-tjänst som låter tittaren aktivera teckenspråkstolkning om det finns tillgängligt för programmet som sänds. Tolkningen aktiveras och stängs av med fjärrkontrollens gula knapp.

SVT skickar ut en signal om att tjänsten finns. En modern tv-apparat upptäcker detta och ansluter till tjänsten. Den är byggd så att en indikator visas i hörnet om programmet har stöd för teckenspråkstolk.

Premisser för att det ska fungera:

  • TV-apparaten ska ha stöd för HbbTV 1.5
  • TV-apparaten ska ha internetanslutning
  • TV-apparaten ska ta emot SVT via antennsignal från en operatör som skickar vidare vår HbbTV-signal

Det kan finnas problem med enskilda tv-modeller som gör att tjänsten inte går att använda. Den operatör man använder (till exempel Comhem eller Telia)kan också avgöra om de vill skickar SVT:s HbbTV-signal vidare eller inte. Om operatören släcker signalen kommer inte tjänsten att signaleras till tv-apparaten och därmed inte gå att använda.