Bolagsstyrning

SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende. Från och med 1 januari 2019 betalar du för SVT genom en public service-avgift som samlas in via skattsedeln. Det är alltså du och alla andra som är de verkliga ägarna.

De sitter i företagsledningen

Företagsledningen på SVT består av vd Hanna Stjärne och åtta ledamöter. Den sammanträder varje vecka och fattar övergripande beslut som rör programutbudet och verksamheten.

SVT:s företagsledning: Åsa Barsness - HR- och kommunikationsdirektör, Anna Careborg - nyhets- och sportdirektör, Michael Österlund - divisionschef programdivisionen, Adde Granberg - teknikdirektör, Hanna Stjärne - vd, Eva Beckman - programdirektör, Johannes Ekström - ekonomidirektör, Kristian Lindquist - strategichef, Anne Lagercrantz - vice vd.

Bolagsstyrning

Stiftelsen är en buffert mellan staten och SVT

SVT ägs av en stiftelse. Det ger SVT en mycket självständig ställning. Företaget ägs varken av staten eller kommersiella intressen. På så vis blir SVT vad vi brukar kalla "fri television".

Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens syfte är att främja programbolagens oberoende.

Förvaltningstiftelsen Länk till annan webbplats., som alltså är densamma också för SR och UR, har idag en styrelse med 13 ledamöter. Efter förslag från de politiska partierna har dessa utsetts formellt av regeringen. Från och med 1 januari 2019 kan aktiva riksdagsledamöter inte väljas till ledamöter i förvaltningsstiftelsen. 

Stiftelsens uppgift 

Stiftelsens bildades för att värna public service-bolagens oberoende och är en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Den har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT och den beslutar inte heller om företagets organisation eller verksamhetens inriktning. Stiftelsen utser ordförande och samtliga ledamöter i SVT:s styrelse, med undantag för arbetstagarledamöterna. 

Konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning, helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, att "... granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna ...".

SVT:s styrelse fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning men "ej om programmens innehåll".

Den här konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning. SVT ägs varken av staten eller kommersiella intressen och blir på så vis helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, nämligen "att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna".

De sitter i SVT:s styrelse

Styrelserna i public service-bolagen fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning men aldrig om programmens innehåll, eller nyhetsvärdering

Styrelsernas uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) är att tillsätta och avskeda VD, lägga fast strategier, godkänna organisationerna och att följa upp ledningens förvaltning.

Förvaltningsstiftelsen (som äger public service-bolagen) utser från 1 januari 2010 hela styrelserna för SVT, SR och UR.

Styrelseledamöterna ska vara personer som har god förankring i det svenska samhället, erfarenhet från olika kompletterande områden som kultur, folkbildning och näringsliv.

Den nuvarande styrelsen innefattar:

Styrelseordförande:

Christina Björklund

Per Norman, vice ordförande

Ledamöter:

Helena Westin, konsult

Monica Lindstedt, civilekonom

Christer Mattsson, docent

Per Norman, direktör

Thor Gjermund Eriksen, koncernchef

Lars Strannegård, rektor

Thomas Bull, justitieråd

Anne Gynnerstedt, verksam i koncernledning

Personalrepresentanter:

Gunnar R Johansson, SJF-klubben

Maria Nassikas, Unionen

Suppleanter för personalrepresentanter:

Rebecca Mårtensson, SJF

Ola Gerhardsson, Unionen


Förvaltningsstiftelsens styrelse 

Förvaltningstiftelsen Länk till annan webbplats. för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB har idag en styrelse med 13 ledamöter. 

Bolagsordning

Bolagsordningen Pdf, 603.4 kB. är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftningen anger ramarna för verksamheten.

Regeringesbeslut Pdf, 1.9 MB. om godkänd ändring av bolagsordningen § 9 Styrelsens ledamöter får inte ha partipolitiska uppdrag.