Grävande journalister – jobbiga och ovärderliga

Mer än en makthavare har suckat och duckat. För grävande journalister är jobbiga och envisa. När det gäller att avslöja maktmissbruk, korruption eller allmänt slöseri är de oumbärliga.

I kärnan av public service finns journalistiken. Och i kärnan av journalistiken finns avslöjandet av missförhållanden som någon försöker hindra allmänheten från att få kännedom om. Det är därför grävande journalister är så avgörande för demokratin. De letar upp de hörn som riskerar att damma igen och göra rummet inte bara ofräscht utan ohälsosamt.

SVT har på kort tid rekryterat ytterligare sex grävande journalister till två av landets tyngsta grävredaktioner. SVT:s redaktion för grävande journalistik i långformat, Dokument inifrån, rekryterar tre nya reportrar Länk till annan webbplats. – Mattias Sandberg, Negra Efendic och Kristina Edblom. Och Uppdrag granskning, SVT:s legendariska grävande program, har även de rekryterat tre rutinerade grävande journalister, Rebecka Montelius, Staffan Florén Sandberg och Johanna Karlsson. Länk till annan webbplats.

 

SVT har en lång tradition av tongivande och skickliga grävande journalister. En av dem är Nils Hanson, mångårig redaktionschef och ansvarig utgivare för Uppdrag granskning. ”En egen granskning för att publicera uppgifter av stort allmänintresse som annars inte skulle komma fram” är den definition som Nils Hanson formulerat för genren.

Som alla genrer behöver också den grävande journalistiken, i korta och långa format, utvecklas. Hitta berättande och publiceringsformer som fungerar för publiken just nu. Vi ska variera oss och göra allt för att undvika att bli förutsägbara eller tråkiga.

När vi nu rekryterar dessa sex grävande journalister är syftet att säkra kompetensen i ett tydligt pågående generationsskifte, där flera befintliga stjärnor och stöttepelare gått eller strax går i pension. Men vi ska också säkra stadgan och utvecklingen av genren för kommande år och kommande generationer.

De senaste åren har redaktionerna Dokument inifrån och Uppdrag granskning gjort en lång rad uppmärksammade avslöjanden som ”Fallet Kevin”, ”Macchiarini”, ”Transbarnen”, ”Ericsson och IS” och nu nyligen ”Sexköp i Allahs namn” och ”Fallet Carlos”.

Betydelsen, genomslaget och effekten av dessa gräv har varit stor. Vilka som blir morgondagens största avslöjanden och mest engagerande berättelser om missförhållanden återstår att se. Men jag kan lova att arbete pågår för fullt.

Mitt uppdrag och önskan till SVT:s grävande journalister, nya som etablerade, är dock klar: Fortsätt att vara rättvisa, jobbiga och envisa. Hitta det som någon försöker dölja. Granska makten och fortsätt att göra ovärderlig journalistik för hela Sverige. Gör det fortsatt med de noggranna och professionella metoderna som skapar trovärdighet när reaktionerna sprakar. Och fortsätt utveckla berättandet så att granskningarna når fram och igenom, får fäste och förståelse hos människor, trots dagens massiva mediaflöde.

Ni granskande journalister har redan tillfört enormt mycket värde för såväl enskilda individer som för samhället i stort.

En blick på den inhemska politikens turbulens, den granskande journalistikens betydelse för demokratin och för människors förtroende för samhällets institutioner och därtill det ytterst spända läget i vår omvärld talar för att public service och Sverige behöver er minst lika mycket åren framöver.