Dubblerade besök på SVT:s nyhetstjänst jämfört med förra EU-valet

Intresset för EU-valet var långt ifrån svalt, visar färska siffror. På SVT:s nyhetstjänst dubblerades besöken jämfört med förra EU-valet och rekordmånga använde valkompassen för att orientera sig bland partier och kandidater.

Med några dagars perspektiv på den delvis dramatiska valsöndagen kan vi nu påbörja analysen av SVT Nyheters leverans till publiken. Eftersom just valbevakning är ett extra viktigt uppdrag för SVT mäter vi noga hur publiken använder SVT:s utbud.

Den tydligaste trenden är inte ny. Men mycket tydlig. Besöken till SVT:s nyhetstjänst på valsöndagen uppgick till 4,9 miljoner, en i det närmaste fördubbling jämfört med förra EU-valet. Dessutom ser vi att de funktioner där det går att fördjupa sig i skillnader mellan partier och kandidater är efterfrågade. I SVT:s valkompass – som även fanns tillgänglig hos ett 50-tal andra medier – fanns just en sådan ny funktion, vilken användes av ungefär 40 procent av alla som genomförde kompassen. En annan funktion som genererat intresse de senaste dagarna är SVT:s resultattjänst Länk till annan webbplats. som ger ytterligare möjlighet att själv utforska EU-valet.

Intresset för ett EU-val kan inte mäta sig med intresset för de allmänna svenska valen. Men det är helt felaktigt att dra slutsatsen att publikens intresse för EU-valet är lågt. Trots juni, och en helg med mycket annat på gång, kan vi summera följande i siffror:

  • På valsöndagen hade SVT:s nyhetstjänst 4,9 miljoner besök, och på efterföljande måndag 4,4 miljoner besök.
  • Över 2,5 miljoner tog del av SVT:s valvaka på söndagskvällen via linjär tv och SVT Play.
  • SVT:s valkompass genomfördes 1,7 miljoner gånger. Det är en ökning av besöken på kompassens matchningssida med 53 procent jämfört med EU-valet 2019. Hela 94% av dem som startade den genomförde hela kompassen.
  • Det var 514 000 besök i EU-valkompassen i söndags, vilket är fler än de som besökte riksdagskompassen under valsöndagen vid riksdagsvalet 2022.

SVT Nyheter har gjort en storsatsning på EU-valet. Utöver själva valdagarna har publiken kunnat ta del av debatter, utfrågningar, fördjupande program, samt verifierande och granskande journalistik. Rörlig bild är SVT:s kärna och på SVT Play ligger många av satsningarna samlade. Länk till annan webbplats.Nu ska vi fortsätta att analysera vad vi har lyckats med och vad vi behöver utveckla. Hur har vi till exempel lyckats nå yngre grupper med vårt utbud? Det är en av våra stora utmaningar inför framtiden och nästa valbevakning.