Så har SVT förbättrat hörbarheten och utvecklat tjänsten Tydligare tal

Dålig hörbarhet i tv har länge frustrerat många tittare. Det har varit ett av de vanligaste klagomålen till SVT genom åren vilket ledde till idén att individuellt kunna förbättra hörbarheten för de som behöver det. Här skriver Olof Lindman, forsknings- och utvecklingsingenjör inom Video på SVT, om hur tjänsten Tydligare tal har utvecklats och förbättrat tittarupplevelsen för personer som behöver just tydligare tal.

Tydligare tal började som en idé 2020. Förhoppningen var att bygga en funktion som möjliggjorde för användaren att ta bort eller maskera bakgrundsljud för vanliga program på SVT Play - i syfte att förbättra hörbarheten för tittare med nedsatt hörsel.

Olof Lindman, forsknings- och utvecklingsingenjör inom Video på SVT.

Olof Lindman, SVT.

Efter en del utforskande förarbete så bestämdes det att Tydligare tal som funktion skulle bli en inställning i spelaren (SVT Play), och att den faktiska ljudförändringen skulle levereras som ett alternativt ljudspår.

Den första versionen av Tydligare tal utvecklades stegvis. Från början tänkte vi att det skulle räcka att bara sänka bakgrundsljudet, men det visade sig ganska snabbt att vi även behövde höja dialognivån för att få till önskad effekt och konsekvent förbättra upplevelsen för hörselskadade. För att kunna göra detta på ett tillräckligt bra sätt krävdes dock att källan hade ett multikanalljud, till exempel 5.1 surround och 3.0, eftersom vårt antagande var att dialogen då alltid återfinns i center-kanalen. På så sätt kunde man enkelt mixa fram ett nytt alternativt ljudspår, med sänkt bakgrund och förhöjd center, som därefter publicerades vid sidan av innehållets originalljud och blev valbart för tittaren.

För att testa detta i praktiken så satte vi ihop en expertpanel från Hörselskadades riksförbund som fick bedöma effekten på en rad olika program. Därefter gjordes en stor kvantitativ statistisk studie på över 3300 tittare. I båda fallen visade det sig att Tydligare tal gav avsevärt mycket bättre hörbarhet, särskilt för den tilltänkta målgruppen.

Sedan dess har Tydligare tal varit tillgänglig på alla förinspelade program på SVTs onlineplattformar, förutsatt att källfilen producerats med multikanalljud. SVT vann ett Kristallen-pris för uppfinningen på TV-galan 2021, och fram till 2023 var den faktiskt världsunik i streamingvärlden (numera har den kopierats av flera tjänster, bland annat Amazon Prime).

2023 påbörjade team Video Core på SVT arbetet med en uppgradering av Tydligare tal, som teamet internt kallade för Dynamisk Tydligare tal. Tanken var att bara sänka bakgrundsljudet när det faktiskt kom ljud ifrån centerkanalen, och däremellan ha vanliga nivåer. På detta sätt kunde tittare fortfarande ta del av musik och effekter, men med garanterad hörbarhet vid dialog. I samband med denna utveckling utfördes en stor jämförelse med en liknande lösning från bolaget Dolby, i syfte att undersöka vilken teknologi som tittarna föredrog. Även denna gång deltog Hörselskadades riksförbund, och även denna gång gjordes en stor kvantitativ studie där SVT och Dolby samarbetade i utformningen av testet. Över 5000 tittare deltog och resultatet blev, något förvånande, att Tydligare tal stod som vinnare.

Så våren 2024 lanserades Dynamisk Tydligare tal, som fortfarande är beroende av att källfilen har producerats i multikanal. I skrivande stund är funktionen relativt unik, och en av SVTs mest uppskattade tillgänglighetstjänster. Dessutom lanserades en enklare version av Tydligare tal, så kallad Stereo-till-Stereo Tydligare tal som alltså aktiveras när källan bara har stereoljud. Av olika tekniska skäl blir slutresultatet inte riktigt lika bra som när källan har multikanalljud, men det skapar ändå en liten förstärkning av hörbarheten och denna version har fördelen att den är applicerbar på en betydligt större del av SVTs innehåll.

Målet var att minska antalet klagomål om dålig hörbarhet och nu ser vi att klagomålen har minskat betydligt och vi hoppas att fler ska hitta till och använda tjänsten Tydligare tal.

Olof Lindman,
forsknings- och utvecklingsingenjör inom Video på SVT

Fakta om tjänsten:
Just nu har SVT “Tydligare tal” på 816 titlar (23% av alla titlar).

Så här har uppspelningar med “Tydligare tal” inställt ökat på senaste tid:
Starter:
Vecka 21: 157 000
Vecka 22: 203 000
Vecka 23: 258 000

Unika användare:
Vecka 21: 116 000
Vecka 22: 147 000
Vecka 23: 189 000