SVT har en betydande positiv ekonomisk påverkan på svensk ekonomi och svenska kreativa sektorer

SVT:s nya entré

Foto: Charlotta Lambertz/SVT

SVT fungerar som en motor för hela den svenska kulturella och kreativa industrin inom tv och film. Det visar en ny rapport från KPMG som belyser hur ”SVT spelar en viktig roll i att stödja ekonomisk aktivitet i svenska film-, tv-, musik- och sändningssektorn.”

Analysen, som bidrar till att följa upp SVT:s företagsstrategi och målet att skapa värde för samhället, visar att varje 10 kronor av ekonomisk aktivitet som SVT skapar, genererar totalt 25 kronor i den svenska ekonomin.

Rapporten visar hur SVT med ett brett uppdrag och rätt ekonomiska förutsättningar är en central tillgång, inte bara för oberoende journalistik som varje dag når miljontals människor i Sverige, utan även för Sveriges kulturella och kreativa sektorer inom TV, film, musik och programproduktion.

Ytterligare resultat i rapporten är följande:

  • Utöver den mångfald av program och tjänster som SVT erbjuder den svenska publiken genereras ca 5 miljarder kronor till den totala svenska ekonomin per år.
  • SVT genererar uppskattningsvis 2,8 miljarder kronor per år i svenska film, TV, musik- och programsektorer.
  • För varje 10 heltidsanställda på SVT skapas ytterligare 13 heltidstjänster i Sverige genom SVT:s ekonomiska aktivitet. Totalt bidrar SVT till att skapa 5 800 jobb/arbetstillfällen inom den svenska ekonomin.

SVT:s stora betydelse för Sveriges kulturella och kreativa sektorer kan också exemplifieras med att SVT lägger ut stora delar av produktionen på fristående aktörer och engagerar en mångfald av utomstående i all programverksamhet.

Runt 80 procent av SVT:s kostnader går till programverksamhet, dvs. till egna och externa produktioner, och över 60 procent av SVT:s programbudget – motsvarande över 2,2 miljarder kronor – går till externa samarbeten,¹ varav runt 40 procent går till produktionsbolag i Sverige. Genom SVT bidrar avgiftsmedel till en stor del av svenska kultursektorn på ett sätt som är unikt bland de svenska public service-bolagen.

Mer information

SVT gav KPMG i uppdrag att ta fram en oberoende bedömning av SVT:s bruttoekonomiska mervärde i Sverige år 2022. Den består i huvudsak av en kvantifierad bedömning av SVT:s bidrag till den svenska ekonomin i termer av bruttoförädlingsvärde (Gross Value Added på engelska, eller GVA).

Här kan du läsa hela rapporten. Pdf, 709 kB.

¹ i form av produktionsutläggningar, samproduktioner, förvärv av visningsrätter, sporträttigheter, musikrättigheter, arvoden till utomstående medverkande samt inhyrning av externa produktionsresurser.