SVT stärker beredskapen ytterligare – medarbetare krigsplaceras

Säkerhetsläget är sedan Rysslands anfall på Ukraina kraftigt försämrat. SVT har en särskild roll att komma ut med trovärdiga nyheter och program såväl i fredstid som i kris och krig och givet omvärldsläget stärks nu beredskapen ytterligare. Tillsättningar av nya nyckelfunktioner kopplade till beredskap och säkerhet och krigsplacering av samtliga tillsvidareanställda är några av åtgärderna.

Vid de senaste årens dramatiska händelser, som terrorattacken i Stockholm, pandemin och nu anfallskriget i Europa, har SVT tydligt varit den källa som flest har använt sig av för att informera sig om nyhetsläget och få fördjupning vid omvälvande kriser. Under Ukraina-krigets inledande veckor använde 80% av svenskarna SVT för att hålla sig informerade enligt en undersökning från Novus (Sveriges Radio låg på andra plats med 56%, därefter TV4 med 49%).

Oavsett läge i landet ska det journalistiska arbetet och utsändningarna fungera och vi arbetar ständigt med att förbättra SVT:s beredskap. På försommaren berättade jag om en rad förstärkningar av beredskapen, Länk till annan webbplats. bland annat införandet av lokala digitala VMA, ökad samverkan med länsstyrelserna för att stärka den regionala beredskapen och krishanteringen runt om i landet samt skärpt säkerhet kring system, tjänster och onlinedistribution. Jag berättade även om satsningar på folkbildande program som till exempel Samhällskollaps och ökat fokus på att avslöja falsk video och sprida kunskap om hur man som nyhetskonsument kan känna igen desinformation och propaganda.

Nu tar SVT nästa steg i att stärka beredskapen.

Nya nyckelroller kopplade till säkerhet och beredskap

SVT:s företagsledning förstärks med en ny roll särskilt inriktad på beredskapsarbetet. Det är en direkt konsekvens av det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen efter Rysslands anfall på Ukraina.

Michael Österlund får ett särskilt ansvar för att utveckla och driva beredskapsfrågorna och uppdraget sträcker sig minst till juni 2023. Sedan i våras arbetar Michael Österlund som tf säkerhets- och fastighetsdirektör på SVT, men i och med detta får han ett förlängt och skarpt uppdrag kring just säkerhet och beredskap i SVT:s företagsledning.

Dessutom tillsätts en helt ny funktion som projektledare inom beredskap, med uppdrag att utveckla och samordna SVT:s krisplanering i hela landet. Projektledare blir Ragnhild Vestman Fjällhed, som tidigare arbetat som platschef för SVT i Göteborg.

Medarbetare krigsplaceras för att klara uppdraget vid höjd och högsta beredskap

SVT:s beredskapsarbete handlar i grunden om att säkra att Sveriges befolkning har tillgång till nyheter och program oavsett vad som händer. I den svåraste kris eller till och med i krig är det extra viktigt att publiken kan ta del av SVT:s sändningar och programutbud. Som ett led i förberedelserna och planeringen kommer vi därför att ta ett nytt steg: att skicka en ansökan till Plikt- och prövningsverket om att krigsplacera all tillsvidareanställd personal på SVT. Under pandemin ställde SVT snabbt om verksamheten för att svara mot de nya behov som uppstod och för att vi ska kunna göra det även i höjd eller högsta beredskap behöver vi säkra att medarbetarna kan fortsätta sina viktiga uppdrag, oavsett läge i landet.

Målet är att SVT ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten i så stor omfattning som möjligt, så länge som möjligt, även i de mest kritiska lägen.