SVT stärker beredskapen

Lokala, digitala VMA startas nu, bland flera andra saker, för att stärka beredskapen.

Säkerhetsläget har förändrats drastiskt sedan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari. Samhällets motståndskraft mot desinformation, propaganda och cyberattacker måste stärkas och SVT inför nu en rad åtgärder för att ytterligare att stärka sin beredskap.

I våras fick brittiska public service-bolaget BBC gå ut och varna för att deras logga hade placerats på en rysk video som felaktigt påstod att Ukraina attackerat en tågstation i Kramatorsk. När Ukrainas president Zelenskyj pratade inför finska parlamentet skedde överbelastningsattacker mot centrala hemsidor i Finland.

SVT, precis som andra svenska centrala samhällsaktörer, utsätts återkommande för liknande it-attacker. Något som ökat ytterligare under senare tid. Med jämna mellanrum dyker även kloner av SVT Nyheters sajt upp på nätet och fejksajterna blir alltmer sofistikerade.

I Sverige går vi nu in en period med valrörelse och pågående NATO-inträde. I ett sådant läge finns aktörer som kan ha stort intresse av att påverka den offentliga debatten.

Samhällets digitala motståndskraft mot påverkan och desinformation behöver därför stärkas. Här spelar SVT med sin unika räckvidd och förtroende hos allmänheten en viktig roll. SVT är den största källan till information om kriget i Ukraina, enligt en undersökning gjord av Novus. Åtta av tio svenskar använder SVT för att informera sig om läget i Ukraina och många gör det via onlinetjänsterna. I dag tar sju miljoner del av SVT Play och SVT Nyheter en genomsnittlig vecka. Digitaliseringen av medieanvändningen accelererade kraftigt under pandemin och kriget i Ukraina har bevisat att digitala kanaler är avgörande för kommunikation i kris.

Som public service-bolag har SVT ett beredskapsuppdrag att säkerställa att befolkningen kan nå VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), nyheter och program i alla lägen, även i kris och krig. Men publikens ändrade beteenden ställer nya krav. SVT stärker därför den digitala beredskapen, ökar samarbeten med andra aktörer och satsar ännu mer på att hjälpa publiken tolka ett komplext, snabbt och ibland alltmer opålitligt digitalt landskap.

Här är några av de satsningar som SVT startar nu:

  • Lokala VMA-pushnotiser införs. Det innebär att den som har SVT Nyheters app nedladdad får Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som en pushnotis i mobilen med avgörande information om den region man valt.
  • Ännu större satsning på källkritik. Under kriget har SVT stärkt journalistiken för barn och unga i kanaler de använder ofta, som TikTok. Vid krigsutbrottet ordnade Lilla Aktuellt en chatt där det kom in över 70 000 meddelanden från barn. Kriget i Ukraina är också barnens krig, ukrainska barn filmar sin vardag på flykt och i skyddsrum och följs av svenska jämnåriga direkt i sina mobiler.
  • Ökad kraft i det dagliga nyhetsarbetet för att avslöja falsk video, ett växande problem. SVT satsar också på en mängd videos av typen ”Så ser du att en bild inte är tagen under Ukraina-kriget” och ”Här är falska Ukraina-klipp som sprids”. Syftet är att höja kunskapen i samhället om hur propaganda och desinformation sprids.
  • Nya folkbildande program om krishantering och informationspåverkan, som aktuella Samhällskollaps Länk till annan webbplats. och tidigare program som Nedsläckt land Länk till annan webbplats. och Hackad Länk till annan webbplats..
  • Ökad samverkan med länsstyrelserna (och andra viktiga lokala aktörer) för att stärka den regionala beredskapen och krishanteringen runt om i landet.
  • Skärpt säkerhet kring system, tjänster och onlinedistribution.

Under juni höll kulturdepartementet en hearing om public service, kopplad till att halva sändningstillståndsperioden för public service-bolagen snart har passerat. Syftet är bland annat att definiera utmaningar inför kommande uppdragsperiod som startar 2026.

För att SVT ska kunna utföra sin beredskapsroll även mot en yngre publik är det viktigt att ha en attraktiv och tillgänglig multimedial nyhetstjänst som är tillgänglig både i vardag och i kris. Förslag om att begränsa SVT:s nyhetstjänst vore att underminera beredskapsuppdraget i en tid när publiken alltmer tar del av nyheter digitalt vid kriser. Forskare från Nordicom Länk till annan webbplats. slog nyligen fast att ett medielandskap med både ett starkt public service och privata medier är det som bäst stimulerar nyhetskonsumtion i befolkningen och att public service inte är ett hot mot privata mediers digitala prenumerationsaffär. Ser man till Sveriges bästa måste målet vara mer journalistik på totalen - inte mindre.

För kvalitetsjournalistik från en mångfald av medier kommer behövas ännu mer framöver. Nu behöver också regleringen av public service följa med och säkerställa att verksamheten online ges lika goda förutsättningar och att allmänheten alltid och enkelt kan nå det public service man är med och finansierar.

Mycket av beredskapen på medieområdet är baserad på marknätet för radio och tv där public service kan ställa höga krav på säkerhet och robusthet. Men allt färre svenskar använder marknätet för att ta del av tv och frågan är långt större än bara public service. I dag är allmänhetens tillgång till samhällsviktiga tjänster i stor utsträckning avhängig att internet fungerar. Om nätet ligger nere når man inte myndigheter, kan inte använda digitala betaltjänster och kan heller inte nå information via medier. Det kommer krävas kraftfulla investeringar i samhället i stort för att säkerställa en robust digital distribution – såväl i vardag som i kris.

Så får du SVT:s lokala pushnotiser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.