Barnkanalen blir SVT Barn

I serierna Sommarskuggan och Sommarlov går det ett rykte: något viktigt ska hända på Barnkanalen den 18 juni. Ingen vet vad som kommer att hända, men någon vet helt säkert att det påverkar chefen. Någon annan har hört att han kommer bli tvungen att slänga sina visitkort. När chefen nås av ryktet sägs det att han ska få sparken. Kan det verkligen stämma? Den här historien är fiktion och en liten del av spänningen i årets säsonger av Sommarskuggan och Sommarlov. Men delar av historien händer samtidigt i verkligheten: idag, den 18 juni, byter nämligen Barnkanalen namn till SVT Barn.

Den främsta anledningen är vi vill knyta Barnkanalen närmre SVT. Våra barnprogram är en viktig del av många barnfamiljers vardag, men alla vet inte att Barnkanalen är en del av SVT och det tycker vi är synd. För det andra vill vi förenkla och uppdatera - vi stryker “kanalen” i namnet eftersom SVT Barn är så mycket mer än en tv-kanal. Idag kan publiken se våra program när de vill – SVT Barn är en videotjänst, en tv-kanal och en viktig del av SVT Play. Nu blir SVT Barn avsändare för allt SVT:s barnutbud, oavsett var man möter det.  

Förra veckan skrev min kollega Petter Bragée om att barnen flyttade från tv-kanalen till online för flera år sedan, så egentligen borde vi kanske ha bytt namn tidigare. 

Den här förflyttningen har bidragit till att vi har blivit mycket bättre på att lyssna på publiken och förstå deras behov, och att det i sin tur har tvingat oss att utveckla gamla och skapa nya viktiga barnprogram. Jag är stolt över att SVT:s barnprogram fyller en viktig funktion i barns liv och i samhället och jag instämmer i att vårt barnutbud är ett av de starkaste argumenten för public service.

Ett av Petters exempel var just serien Sommarskuggan, för att den lär förskolebarn att hantera sina rädslor och känna kontroll över sin vardag. Det fina är att det i just det här fallet även gäller kanalchefer - för precis som det så småningom ordnar sig för chefen i Sommarskuggan och Sommarlov så ordnar det sig för mig också. Tv-kanalen finns kvar och kommer vara precis som vanligt, men framför allt kommer jag fortsätta leda arbetet där vi lyssnar på barnen för att göra spännande, roliga och relevanta barnprogram. För det viktigaste är inte vad vi heter, det viktigaste är att vi gör relevanta program och att det är lätt att hitta dem.  

Välkomna till SVT Barn!