Närmare journalistik, valkompasser och en stor omställning bakom digitala framgången

SVT:s onlineutbud är den informationskälla som ökar kraftigast i användning och förtroende. Det visar de första resultaten av Novus analys av medias valbevakning som vi presenterar idag. Bakom framgångarna finns hårt arbete – och unika valkompasser.

Firande av valbevakningen på redaktionerna i Halmstad, Luleå, Sundsvall och Stockholm.

Användningen av SVT:s onlineutbud* ökar kraftigast av alla informationskällor, och särskilt bland förstagångsväljarna. Över hälften av 18 - 21-åringarna har informerat sig mycket eller ganska mycket med hjälp av vårt digitala utbud - en ökning med 33 procentenheter (155%) jämfört med valet 2014.  

Även vår trovärdighet digitalt har kraftigt stärkts, glädjande nog särskilt hos förstagångsväljarna. De rankar nu SVT utbud online nästan lika högt SVT:s tv-kanaler, och det är dessa två informationskällor de känner allra störst förtroende för.  

I undersökningen märks en tydlig positiv förskjutning för TV4, gällande både användande och förtroendet. Även Aftonbladet och Expressens webbsända partiledardebatter stärker sin ställning, särskilt hos unga. 

För SVT är det digitalt en enastående utveckling. Public service ska vara för alla. I våra nyhetssändningar i broadcast når vi en stor, lojal och viktig publik som generellt är äldre. Online når vi även yngre, och Novus- rapporten bekräftar att vår digitala journalistik anses allt mer relevant. Det stärks av dagliga trafiksiffror.  

SVT samlade under valdagen för första gången flest unika webbläsare i Sverige (4,6 miljoner). Publiken vänder sig till SVT i stora nyhetslägen för att få veta mer. Nu även via digitala plattformar. 

Bakom framgångarna finns skickliga medarbetare och hårt arbete. Andra bidragande orsaker är:  

  • ett bättre utbyte mellan våra 34 lokala redaktioner och riksredaktionerna som gör vår journalistik mer angelägen. 
  • en stor och stundtals smärtsam omställning på riksnyheterna som inleddes efter vår senfärdiga bevakning av terrorattackerna i Paris 2015. Vi har flyttat resurser och effektiviserat för att bli snabbare och skapa fler specialiserade roller online. 
  • SVT Nyheters nya strategi som programledningen tagit fram i samarbete med divisionen och som jag bloggat om här.
  • Den digitala tjänsteutvecklingen som gjort sajt och app snabbare och mer användarvänliga. Utvecklare och redaktion har också i samarbete tagit fram produkter som en “videosnurra” som bättre exponerar videoklipp.   

Vi har en ny position som förpliktigar. Vi är långt ifrån klara och har stora kliv kvar: inte minst med vår ambition att ge hela bilden, att ännu bättre spegla landet och att bli bäst i Sverige på nyhetsvideo. Men undersökningen bekräftar att vi är på rätt väg. 

Särskilt glada är vi över den interaktivitet vi skapat, framförallt kanske med valkompasserna. Hela 4 av 10 svenskar har gjort dem. SVT gick från att förra valet erbjuda en riksdagskompass till 311 unika kompasser som även täckte in kommun- och landstingsval. Användningen av kompasserna har ökat kraftigt sedan förra valet. 

Av de som gjort SVT:s kompasser säger sig 77% ha fått mycket bra eller bra vägledning av kompasserna! Det finns förstås alltid mer saker att jobba med. Flera användare efterlyser enklare sätt att nå fördjupningen och ännu fler frågor som riktar sig mot värdegrund snarare sakfrågor.  

Vi ser behovet att få nyheter på ett praktiskt sätt med teknologins hjälp. De ska vara faktabaserade, koncisa och nära. Flera av de tjänster som våra utvecklare och datajournalister tagit fram– som att spåra hur väljarströmmarna gått mellan partierna Länk till annan webbplats. eller möjligheten att bygga sin egen regering Länk till annan webbplats. har liksom valkompasserna varit väl använda. Här ser vi gärna fler samarbeten med andra medier och vi delar gärna med oss av kunskap och material. Valkompasserna har exempelvis använts av ett 50-tal lokaltidningar.  

Samtidigt med vår digitala förflyttning behåller vi vår starka ställning i broadcast, trots att användningen av ”vanlig” TV minskat jämfört med förra valet. SVT:s kanaler i broadcast är landets främsta informationskälla, både bland samtliga över 18 år och bland förstagångsväljarna. SVT:s tv-kanaler har allra högst trovärdighet även om omdömet något försämrats jämfört med valet 2014. Här kan SVT:s avståndstagande efter slutdebatten ha påverkat negativt. Vi vet att nära hälften av befolkningen tyckte att vi gjorde fel Länk till annan webbplats.. Även här drar vi nu lärdomar framåt. Länk till annan webbplats. 

Vi har oroat oss, som så många andra etablerade medier, att vi inte ska klara att knyta kontakt med nya generationer nyhetskonsumenter, men valbevakningen visar att även de unga vill ha kontakt – om vi är relevanta och trovärdiga på nya plattformar.  

*SVT:s onlineutbud omfattar SVT play och SVT Nyheter online. 

Läs mer: Pressrelease om resultatet av undersökningen. Länk till annan webbplats. 

Tips: Fredagen 26 oktober tar programdirektör Jan Helins program “Fönster mot medievärlden” upp undersökningen: bla det ökande antalet informationskällor och sociala mediers ställning kontra etablerade medier.  

Fördjupande material: Läs de första resultaten här Länk till annan webbplats. (hela undersökningen publiceras i slutet av november).

  • PUBLICERAD 25 Okt 2018 - 10.02