Låt oss seriösa medier samarbeta

Hanna Stjärne, Jan Helin och Anne Lagercrantz skriver om hur SVT och lokala medier kan samarbeta.

Medierna – public service likväl som kommersiella medier -  står inför stora utmaningar på grund av den internationella konkurrensen, förändrade mediebeteenden och samhällsutvecklingen med ett allt mer polariserat och hårdare debattklimat

I denna tid är det viktigt att slå vakt om de seriösa medierna. I Sverige har kommersiella medier och public service framgångsrikt existerat sida vid sida under närmare 100 år. Tillsammans bidrar vi till att vi har ett land med god mediemångfald och välfungerande demokrati. Medieanvändarnas nyhetsintresse gör att de vill ta del av många olika nyhetskällor och med konkurrensen erbjuds de högkvalitativt innehåll från flera håll.

Det är ett system som vi vill värna om även i en digital tid där stora omställningar sker.

Det är också bakgrunden till att vi på SVT under det senaste halvåret har mött tidningar och mediehus över hela landet samt Sveriges Tidskrifter för att diskutera samarbeten och SVT:s roll lokalt.

Det har varit väldigt givande för både oss i ledningen och våra lokalredaktionschefer att träffa företrädare för lokaltidningarna och prata om de utmaningar som samtliga medier står inför, höra hur andra tänker om SVT och få uppslag till hur vi kan samarbeta. På mötena har det varit uppenbart att det är fler än vi som tycker att det är för sällan som medierna går över gränsen och faktiskt pratar med varandra. Det har också varit uppenbart att även om de flesta aktörer likt public service står mitt uppe i en radikal omställning så finns det betydande skillnader mellan medieföretag både vad gäller synen på public service, medieutvecklingen och vilka utmaningar de enskilda tidningarna har, till exempel utifrån storlek, koncerntillhörighet och vilken konkurrens man möter på sin ort.

I denna rapport sammanfattar vi de samarbeten som verkar vara av störst intresse utifrån samtalen och hur vi kan gå vidare med dem. Det handlar bland annat om att

- Under våra möten med lokala medier har vi tillsammans identifierat områden där vi kan samarbeta utan att påverka mediemångfalden negativt.

- Vi ser att det finns intresse för flera gemensamma granskningar, inte minst där insatser krävs som överstiger vad en enskild redaktion mäktar med.

- Vi har efter samtalen ökat tillgängligheten i vårt stora arkiv med klipp som andra medier sedan 2010 kan bädda in på sina sidor.

- Idag arbetar allt fler tidningar med rörlig bild. Vi har därför öppnat ett snabbspår för att lokala medier ska kunna pitcha nyhetsdokumentärer utan att gå genom SVT:s vanliga programprocesser.

- Inför valet 2018 kommer vi att utveckla lokala valkompasser för kommunvalet. Med hjälp av dessa kan väljarna se vilket av de lokala partierna som står närmast deras åsikter. Inför valet 2018 avser vi att på försök öppna upp för samarbeten kring dessa, och dialog pågår med flera lokala medieaktörer om utformningen och de tekniska förutsättningarna för detta.

- Inom teknikutveckling och kunskapsdelning finns det ett stort intresse av att samarbete.

Ytterligare exempel och mer information finns rapporten nedan. Vi är också öppna för andra samarbeten än de vi föreslagit nu.

Vi beskriver även synpunkter som vi har tagit med oss från mötena, hur vi på SVT ser på dessa och åtgärder vi har vidtagit. Det handlar bland annat om hur vi ska hantera det faktum att så gott som alla medieföretag idag arbetar konvergerat med olika medieformer: Rörlig bild, ljud, text, databaser och mycket mer. Det handlar också om att vi sett över våra riktlinjer gällande citeringar. Vår nyhetsbevakning bygger till den absolut största delen på vad vi gör själva, men när vi bygger vidare på vad som först avslöjats av andra så ska det ske i rimlig omfattning och på ett schysst sätt, som i bästa fall gynnar den som var först med nyheten.

Slutligen har vi fört samtal om vår närvaro i sociala medier. Vi prioriterar våra egna plattformar, men behöver finnas i sociala medier för att föra dialog med publiken och uppmärksamma de som vi inte når på andra sätt om våra nyheter och program. Det är en strategi som vi uppfattar att vi får stor förståelse för när vi möts i samtalen. Däremot kommer vi som en följd av samtalen att, så långt vi kan inom våra rättigheter, tillgängliggöra klipp som vi publicerar på Facebook också för andra.

Vi vill gärna fortsätta dialogen, både centralt och lokalt. Vi tror att det är nödvändigt när vi står inför så stora gemensamma utmaningar.

Hanna Stjärne, Jan Helin och Anne Lagercrantz

Här finns rapporten i sin helhet. Pdf, 2.6 MB.