SVT satsar på vetenskap

Behovet av verifierad kunskap och oberoende, konstruktiv journalistik är stort. Därför stärker SVT vetenskapsutbudet med en rad kunskapssatsningar för att möta publikens behov – både i broadcast och online. 

Sedan drygt ett år har jag och mina kollegor arbetat med visionen att stärka och synliggöra SVT Vetenskap än mer. Ett målmedvetet och utforskande arbete har ägt rum, som nu resulterar i flera nya program som ligger nära publikens behov och intressen. Jag är därför både glad och stolt att kunna berätta mer om vad den kunskapslängtande publiken har att se fram emot under 2024 och tidiga 2025.  

Vad säger egentligen den senaste forskningen om ämnesfält som berör många i vardagen? SVT samlar forskare och experter med spetskompetens och erbjuder publiken forskning i framkant i en rad livesända hearingar, där publiken kan ställa frågor i en interaktiv studio och få svar som bygger på vetenskap. Ämnesvalen är breda och berör många, så som exempelvis hemförlossningar, stress, AI och cancer. Med en serie hearingar lyfter SVT fram den senaste vetenskapen till en bred publik, och kopplar samtidigt ett större grepp kring ämnen som SVT skildrar i nya programserier som vilar på vetenskaplig grund. 

För att möta behovet av vetenskap i framkant hos den något yngre publiken, som främst konsumerar tv online, satsar SVT på en ny visuell vetenskapsserie om ämnen som berör och utmanar. Vetenskapsserien Edge har premiär mot slutet av året och utvecklas tillsammans med målgruppen för att hitta de ämnesfält och berättelser som engagerar allra mest.  

Dessutom satsar Vetenskapens Värld på en rad Sverige-aktuella ämnen som intresserar en bred målgrupp mitt i livet. Likaså kommer publiken kunna ta del av nya spännande naturprogram med vetenskaplig grund och nya serier med till exempel Anders Hansen. 

Programsatsningarna bottnar i behov från publiken och speglar en riktning att synliggöra SVT Vetenskap, som både ska samla till gemenskap och bidra med ny underhållande kunskap. 

SVT kraftsamlar alltså nu för att samla publiken med forskning i framkant, och föryngrar vetenskapsutbudet online. Ny kunskap väntar!