Tre viktiga fokus för SVT Nyheter våren 2024

Anna Careborg är sedan den 1 januari nyhets- och sportdirektör på SVT. Här beskriver hon tre områden inom journalistiken som SVT Nyheter ska utveckla extra under våren 2024.

Anna Careborg, nyhets- och sportdirektör på SVT, foto: Janne Danielsson/SVT

Storbrand, snökaos och det senaste om säkerhetsläget i Sverige och krigen i världen. Årets inledande nyhetshändelser har fått miljoner svenskar att vända sig till SVT. Utifrån deras behov satsar SVT:s nyhetsredaktioner särskilt på att utveckla journalistiken inom tre områden i vår.

Bättre breaking news. I stora nyhetslägen ska alla kunna lita på att SVT levererar senaste nytt, och strävar efter att rapportera direkt från händelsernas centrum. När branden i vattenparken Oceana i Göteborg bröt ut förra måndagen var SVT Väst på plats inom kort. Rapporteringen fick knappt två miljoner unika användare att gå in på nyhetstjänsten SVT Nyheter, den högsta siffran sedan valet 2022. Ett av SVT:s viktigaste uppdrag är att bevaka stora nyhetshändelser, och med tanke på omvärldsläget satsar vi i vår extra kraft på en ännu bättre leverans i skarpa lägen i alla våra kanaler – SVT Nyheter, SVT Play och tv. SVT:s medarbetare finns numera på 50 orter i hela Sverige, och i många länder runt om i världen, beredda att rapportera från platser de allra flesta har svårt att ta sig till själva.

Fler fördjupande videoformat. Utöver att ge koll ska SVT även vara platsen att vända sig till vid behov av kunskap och fördjupning. Och behovet av djupare förståelse är stort, inte minst med tanke på de stora förändringar vi just nu ser i omvärlden – många har en tydlig önskan att inte bara få reda på att något hänt, utan också varför och vad som kan vänta härnäst. Det finns också en efterfrågan på mer konstruktiv journalistik, som även riktar in sig på lösningar snarare än enbart problem.

Fördjupande journalistik i rörlig bild har varit SVT:s signum sedan starten, främst i linjär tv men på senare år även i SVT Play. Glädjande nog ser vi hur allt fler tittar på video även i nyhetstjänsten. Det senaste halvåret har videostarterna varit rekordmånga, med ett snitt på 1,3 miljoner dagliga starter. I vår kommer vi att satsa ännu mer på det fördjupande och förklarande videoformatet, och se över hur vi använder text inom vissa format så att det inte ställer sig i vägen för oss i utvecklingsarbetet med video. De senaste årens resa med ett tydligt videofokus och med effektiva, mer kondenserade texter kommer att fortsätta. Kortare text kan fungera som komplement, och måste finnas till hands för de som inte kan ta del av SVT på annat sätt, men det är det rörliga bildberättandet som SVT ska arbeta med och satsa på framåt.

Mer av SVT Verifierar. Utvecklingen i världen och inom AI har gjort det svårare att värdera vad som är på riktigt och vad som är falskt. Antalet rapporter om desinformation och så kallade deep fakes har ökat - nyligen kunde SVT och andra medier exempelvis berätta om hur nyhetsankaret och Rapportprofilen Lisbeth Åkerman använts i en AI-genererad bluffkampanj på nätet. I vår kommer SVT att satsa ännu mer på faktagranskning och verifiering av bilder och påståenden, främst från krigen i Ukraina och Mellanöstern. Satsningen är ett viktigt steg mot ännu mer transparens och tydlighet, något som studier visar att inte minst yngre mediekonsumenter efterfrågar. Förtroendet för SVT:s nyheter ökar och det är av största vikt att inte bara förvalta det på bästa möjliga sätt, utan varje dag sträva efter att förtjäna förtroendet hos fler.