SVT kommenterar debattartikel om organisationen av public service

Föreningen oberoende public service (OPS) skriver i ett inlägg på DN Debatt den 12 januari Länk till annan webbplats. att det bör tillsättas en utredning för att se över organisationen av public service verksamhet och om SVT, SR och UR ska förbli tre olika bolag. Med anledning av debattartikeln vill jag kommentera hur SVT ser på frågan.

SVT har valt att inte gå in i frågan om hur bolagen ska vara organiserade, vi tar inte ställning i sak.

Samtidigt har debattartikeln poänger och det är inte orimligt att utreda för- och nackdelar med ett eller flera bolag.

Om man skulle tillsätta en utredning är det viktigt att den syftar till att ge public service bättre förutsättningar än idag. Och det är viktigt att den inte tar ljuset från andra helt centrala frågor, som att public service-bolagen måste ha ett brett uppdrag med innehåll för alla i Sverige, att de måste kunna digitaliseras i takt med medievanorna, att de måste ha en ekonomi som är starkare än idag och stå oberoende av både politik och kommersiella intressen.

Debattartikeln visar på hur medievanorna och mediebranschen förändras, poänger som SVT helt håller med om. Det sker snabba förändringar på medieområdet. Och det finns, precis som OPS skriver, begränsningar i hur mycket synergier som går att nå med tre självständiga bolag.