SVT och KTH i kunskapsutbyte om AI

Artificiell intelligens, dess genomgripande påverkan på samhället och risk för infiltration av viktiga samhällsorgan – även redaktioner. Det var några av ämnena som diskuterades när cheferna i SVT:s nyhets- och sportdivision nyligen samlades på KTH Innovation i Stockholm.

Michael Österlund, tf nyhets- och sportdirektör tillsammans med Annika Borgenstam, vicerektor för forskning på KTH.Foto: Christina Johannesson SVT

För ett mediebolag som SVT är det viktigt att hela tiden vara öppet mot omvärlden och ta del av ny kunskap, så att både den journalistik och den fiktion som produceras för publik och användare löpande kan förnyas. Därför är den typ av samverkan som SVT nyligen genomförde med KTH i Stockholm mycket viktig och vi hoppas på liknande kunskapshöjande samarbeten även framöver.

Sedan vintern 2022 har AI-utvecklingen tagit rejäl fart, något som påverkar både journalister och publik. SVT Nyheter använder numera datorprogram för att texta den video som publiceras online och företaget bedriver sedan länge ett utvecklingsarbete kring automatisk textning av livesända lokala nyheter. På sikt kommer vi att använda oss av mer AI-stöd både i det redaktionella arbetet och i våra system. Samtidigt lever vi i ett säkerhetsläge som har förändrats rejält både här hemma och utomlands och det är därför viktigt för oss att vara ständigt uppdaterade på vad som händer även på det området.

Under en heldag som cheferna för nyheter och sport inom SVT nyligen tillbringade på KTH Innovation fick vi lära mer om det som av Försvarshögskolan benämns ”New generation warfare”. Det går i korthet ut på att en stor känd aktör i öster numera använder sig av alla tillgängliga medel för att uppnå sina mål – oavsett om fred, gråzon eller öppet krig råder. Risken för infiltration har enligt forskarna aldrig varit större, ett budskap som togs emot med stort allvar av oss som lyssnade.

Av KTH:s ledande personer på AI-området lärde vi oss att tänka på AI mer som ett verktyg än som en organism och en av föreläsarna konstaterade att ännu så länge kan inte den artificiella intelligensen göra något som en person inte har bett den om.

Dagen på KTH Innovation avslutades med att SVT:s egen AI-general Anne Lagercrantz tillsammans med omvärldsanalytikern Johan Wahlberg berättade om SVT:s mycket framåtlutade arbete på AI-området, en dragning som var så intressant att många av åhörarna dröjde sig kvar med frågor långt efter att några av oss var tvungna att bege oss mot hemvändande tåg.

Den här dagen på skolbänken gav sådan mersmak att vi redan har bestämt oss för att försöka genomföra fler samarbeten av den här typen. Samverkan mellan kunniga och engagerade institutioner i samhället lär bli en förutsättning för att Sverige ska fortsätta att vara ledande i utvecklingen på alla de områden som är viktiga för oss och vår utveckling.