Agenda Special om inflationen – forskare och politiker i studion 

Inte på 30 år har inflationen i Sverige varit så hög som det senaste året. Elen, maten, bensinen - mycket har blivit dyrare. Och för att bromsa inflationen har Riksbanken höjt styrräntan kraftigt, vilket lett till betydligt dyrare bolån. Agenda Special: Inflationsutmaningen tar upp effekterna av den höga inflationen. Hur påverkas hushållen? Välfärden? Vilka åtgärder kan införas utan att elda på inflationen?  

Anna Hedenmo och Camilla Kvartoft foto: Janne Danielsson/SVT

Agenda Special: Inflationsutmaningen är inte en debatt – vi väljer att fråga ut de åtta riksdagspartierna om deras förslag på hur den höga inflationen och dess effekter ska tacklas. I första halvan av programmet är fokus på hushållens ekonomi, i andra halvan samhällets - välfärden i kommuner och regioner, och näringslivet.  

Forskare inbjudna
För att öka kunskapen om hur inflationen påverkar hushållen och samhället deltar ett antal forskare och experter i programmet.  

Agendaredaktionen har pratat med en rad forskare och experter om hur inflationen påverkar olika delar av samhället. Därefter har redaktionen bjudit in några av dem som anses ha stor kunskap på respektive område.  

I programmet ber vi forskarna svara på frågor om effekterna av prisökningarna och hur inflationen bäst bekämpas. Hur allvarlig är inflationen? Vilka grupper påverkas mest? Vilka åtgärder är mest effektiva för att hjälpa hushållen? Vad riskerar att elda på inflationen? 

Dessutom tar vi upp hur inflationen påverkar välfärden och företagen. Klarar kommuner och regioner de ökande kostnaderna? Finns det risk för nedskärningar? Vad händer om inflationen ligger kvar på en hög nivå? Hur påverkas de svenska företagen och arbetsmarknaden? 

Mer om forskarna och experterna som deltar i programmet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Politiker frågas ut
I programmet deltar också de ekonomisk-politiska talespersonerna från samtliga åtta riksdagspartier. De kommer alltså inte att debattera med varandra, utan frågas ut om sina partiers förslag på de olika områdena.  

För att kunna fördjupa förståelsen i varje del så deltar inte alla partier samtidigt, utan fyra partier åt gången. I varje omgång är partierna kombinerade för att ge en bredd av perspektiv och förslag på varje frågeställning.  

Agenda special: Inflationsutmaningen sänds söndagen den 28/5 kl 21:15 i SVT2 och finns på SVT Play. 

Kajsa Gudmundson, projektledare Agenda

David Oscarsson, redaktör Agenda