Lokala nyheter gör specialsatsningar på vita fläckar

Reportagen om det utbredda knarkandet bland unga i Bjuv fick stort genomslag i höstas. En satsning som blev till tack vare SVT:s lokala nyheter som varje år gör en rad specialsatsningar. I Halland tar redaktionen hjälp av publiken för att hitta nyheter i området Andersberg i Halmstad.

Daniel Strömbäck och Jennifer Sandberg, reportrar på SVT Nyheter Halland

Kristoffer och Josefin är uppväxta i Bjuv och började båda knarka som tonåringar. I höstas valde de att berätta om det utbredda narkotikamissbruket i Bjuv för SVT Nyheter Helsingborgs team:

– Det finns överallt, i mängder. Vart jag än går här har jag varit påverkad, i affärerna, pizzeriorna och livsbutikerna, säger Kristoffer.

Reportaget om Kristoffer och Josefin var inledningen till fler reportage som fick genomslag långt utanför Bjuv. Granskningen kunde visa att lilla Bjuv ligger på samma nivå som Malmö i andel anmälda narkotikabrott i relation till befolkningsmängd.

Varje år har de lokala nyhetsredaktionerna möjlighet att pitcha publicistiska idéer som inte ryms i det vanliga nyhetstempot. Det ska vara en fråga som sätter strålkastaren på en plats eller företeelse som hamnat i skuggan, något som ökar speglingen av Sverige.

Det ger reportrar möjlighet att sänka produktionstakten för att reka lite längre, lägga fler dagar på fotarbete och kontaktskapande.

Förra året fick hela tio olika satsningar extra medel. Stort intresse väckte också Västernorrlands satsning på Sollefteå. En stad som gått från befolkningstapp, nedlagda regementen och förlossningsavdelningar, till att nu andas både hopp och ny morgonluft genom nya försvarssatsningar, nya etableringar och det första flerbostadsbygget på 30 år.

I år riktar vi strålkastaljuset mot nya vita fläckar när tio redaktioner genomför journalistiska projekt i sina bevakningsområden.

Två reportrar från SVT Nyheter Halland kommer till exempel att jobba i området Andersberg i Halmstad under hela maj månad. En referensgrupp med Andersbergsbor kommer hjälpa dem att hitta uppslag, vinklar och ingångar.

Att stanna upp och fördjupa journalistiken i ett geografiskt område ger nya, angelägna berättelser om Sverige.

Nina Funke, nyhetschef lokala nyheter norr
Josefin Ziegler, nyhetschef lokala nyheter söder

Fakta: SVT:s lokala satsningar på vita fläckar

  • SVT Nyheter Halland tar invånarna i det utsatta området Andersberg i Halmstad till hjälp för att hitta nyheter om deras kvarter.
  • SVT Nyheter Västerbotten sätter strålkastarljuset på unga människor i inlandskommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele.
  • SVT Dalarna fokuserar på länets miljömål - och hur de levs upp till.
  • SVT Gävleborg startar en tillfällig redaktion på Gärdet i Bollnäs.
  • SVT Örebro stannar upp i Bergslagens glesbygdsområden.
  • SVT Nyheter Jönköping undersöker hur bostadsmarknaden i glesbygd och i städer påverkas av de tuffare tiderna.
  • SVT Gävleborg och SVT Västmanland tar reda hur det kan komma sig att polisområde Mitt har högst andel unga under 18 år bland de gängkriminella.
  • SVT Nyheter Sörmland undersöker knarkpengarnas väg i Eskilstuna.
  • Ytterligare två satsningar kommer göras under året

Fyra snabba frågor till teamen i Andersberg och Västerbottens inland

"Vi vill bli en del av Andersbergsbornas vardag"

Daniel Strömbäck

Vad är det ni ska göra i Andersberg i maj?

Under månaden “flyttar” jag och Jennifer Sandberg delvis ut från Halmstadredaktionen och bildar en ny redaktion i Andersberg. Förutom oss så kommer fem boende, med olika perspektiv och brett kontaktnät, att samarbeta med oss för att hitta case och relevanta nyheter för Andersbergsborna.

Vad är syftet med satsningen?

Andersberg är ett område som idag är svårt att nå ut till, och där vi tyvärr inte har tillräckligt med kontakter. Genom att satsa på en bredare bevakning av området och att också vara på plats hoppas vi att Andersbergborna får upp ögonen för oss och att vi i framtiden blir en del i deras vardag.

Hur förbereder ni er?

Förberedelserna har gått ut på att hitta rätt personer att samarbeta med, hitta lokal att använda, men också att förbereda vinklar. Vi vill dock inte ha för många nyhetsidéer förberedda då vill ge utrymme för gruppen att ge tips och inspel på vad de tror Andersbergborna är intresserad av.

Vad tror ni att ni och redaktionen får med er av satsningen framåt?

Förhoppningen är att redaktionen får med sig ett bredare kontaktnät att vända sig till i framtiden. Men också att vi breddar vår publik och förhoppningsvis att fler tips från Andersberg trillar in i mejlkorgen i framtiden.

Daniel Strömbäck, reporter SVT Nyheter Halland

Teamet bakom satsningen på unga i Västerbottens inland är från vänster: redaktör Maria Ehrlin, reporter Moa Lindberg i Dorotea och reporter Patrik Samuelsson i Skellefteå.

Teamet bakom satsningen på unga i Västerbottens inland är från vänster: redaktör Maria Ehrlin, reporter Moa Lindberg i Dorotea och reporter Patrik Samuelsson i Skellefteå.

SVT skildrar ungas vardag i Västerbottens inland: “Vi ville komma närmare människor som inte så ofta syns i nyhetsrapporteringen”

Vad är det ni ska göra?

Under två månader ska vi djupdyka i ungas vardag i Västerbottens glesbygd. Vi ska försöka ta reda på hur man bor, vad man jobbar med och hur livet ser ut för de mellan 20–40 år.

Vad är syftet med satsningen?

Syftet är att vi ska spegla hur unga lever och verkar i glesbygden - en grupp som vi inte riktigt nått tidigare i vår rapportering. Vi har även uppfattat att det finns en del fördomar om hur ungas liv i norr ser ut, därför känns det viktigt att kunna ge publiken en så rättvis bild som möjligt om hur unga har det.

Hur förbereder ni er?

Vi har tagit fram statistik kring bland annat in- och utflyttning, husköp och befolkningssiffror. På så sätt kunde vi snabbt komma mejsla fram vad som var intressant att berätta om. Vi bestämde oss tidigt för att bygga våra nyhetsberättelser med hjälp av människorna som bor i inlandet. Vi ville följa deras vardag och komma närmare de människor som inte så ofta syns i nyhetsrapporteringen.

Vad tror ni att redaktionen får med sig av satsningen framåt?

Vi hoppas även på att vi kan förvalta det kontaktnät vi fått från målgruppen i inlandet och att vi kan ge publiken en bredare bild på hur livet kan se ut i glesbygden.

I serien får nyhetspubliken bland annat möta Emelie Kristiansson som skoterpendlar till jobbet som rektor på Stensele skola.

I serien får nyhetspubliken bland annat möta Emelie Kristiansson som skoterpendlar till jobbet som rektor på Stensele skola.

Det är vanligare med småföretagande i inlandet, visar SVT:s kommande reportageserie om att vara ung i Västerbottens inland. Embla Yngve flyttade från Stockholm till Klimpfjäll. Där startade hon eget och driver toppstugan uppe i skidbacken.

Det är vanligare med småföretagande i inlandet, visar SVT:s kommande reportageserie om att vara ung i Västerbottens inland. Embla Yngve flyttade från Stockholm till Klimpfjäll. Där startade hon eget och driver toppstugan uppe i skidbacken.