Fängelseexperimentet Little Scandinavia

Debatten om brott och straff har varit intensiv på senare år. Opinionsvindarna har blåst i riktning mot skärpta straff, medan motståndarna menar att hårdare fängelsedomar inte är verksamt i syfte att avhålla människor från kriminalitet. Men diskussionen stoppar ofta vid straffskalan. Vad händer med internerna väl innanför anstalternas väggar?

Fängelseexprimentet Little Scandinavia

Synen på kriminalvård skiljer sig länder emellan. Den skandinaviska modellen betonar vård och rehabilitering, medan fängelsetiden i USA mer ses som en förlängning av straffet och som en del i upprättelsen för brottsoffren.

Skillnaderna i synen på fångvård är i fokus i SVT:s nya serie Fängelseexperimentet Little Scandinavia. 2018 startades ett amerikanskt forskningsprojekt för att testa skandinaviska metoder och kriminalvårdsprinciper på en amerikansk anstalt. Initiativet togs av John Wetzel chef för Pennsylvanias kriminalvård 2010–2021 tillsammans med forskarna Jordan Hyatt vid Drexel University och Synøve N. Andersen vid Oslo Universitet. I juni 2019 skickades ett drygt tiotal anställda från ett fängelse utanför Philadelphia till Skandinaven för att under tre veckor lära sig om den för dem väsensskilda modellen för kriminalvård. Ett team på SVT bjöds in för att följa arbetet och vi tackade ja med villkor om vårt oberoende i skildrandet av hur experimentet förlöpte.

Nu, snart fem år och en försvårande pandemi senare, publicerar vi serien som redan vunnit pris i en tävling för internationella dokumentärprojekt i Cannes. I tre delar får vi följa mötet mellan amerikansk och skandinavisk kriminalvård och allt vad det innebär för både interner och personal. Kulturkrockarna blir enorma och väcker den centrala frågan om huruvida det är själva frihetsberövandet i sig som är straffet, eller om även tillvaron som frihetsberövad bör utformas som en bestraffning.

Att jämföra återfallsrisken länder emellan är inte helt lätt eftersom alla bakomliggande faktorer varierar så påtagligt, men tillräckligt mycket har fått USA att snegla på en modell där värdighet spelar en större roll i synen på kriminalvård. Välkomna att ta del av en unik inblick i miljöer vi sällan ser inifrån. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.