En ny generation dokumentärfilmare
filmar sin egen generation

Med dokumentären som berättarmetod blottläggs vår värld på ett helt unikt sätt. SVT:s dokumentärutbud är brett och ger publiken insyn i en mängd olika levnadsöden och skeenden – i till exempel Dokument Utifrån följer vi utvecklingen i världen och den internationella politiken. I de svenska skildrande filmerna får vi inblick i så väl den svenska historien som vår samtid. Våra filmer engagerar, berör, upprör, roar, provocerar och folkbildar och är en viktig del i vårt speglingsuppdrag.

En fråga vi alltid måste ställa oss är vems berättelser vi berättar, vilka vi ger röst och vems perspektiv vi synliggör – där har vi ett ansvar att tänka i många dimensioner och möta olika behov och intressen. För att slå vakt om att vårt utbud är relevant för den yngre publiken har SVT:s dokumentärredaktion inlett en särskild satsning på filmer om och av generationen mellan 25 och 40 år. Ambitionen har varit att skapa public service för en ny generation tittare och samtidigt stärka samarbetet med yngre frilansfilmare och gemensamt bygga en plattform inför framtiden.

I tio projekt har vi handplockat filmare som berättar om sin egen samtid genom en jämnårig huvudperson. Vi får till exempel komma nära vad manligt håravfall i unga år kan betyda för känslan av maskulinitet och sexighet, och vi får följa en grupp radikala kristna som vill frälsa hela Örkelljunga. I en annan film följer vi en ung man som helt förändrar sin tillvaro för att leva ett minimalistiskt liv för att minska sitt klimatavtryck, och i ytterligare en konfronteras vi med de ödesmättade frågorna många kvinnor söker svar på i en viss fas i livet: skaffa barn eller inte – och i så fall med vem? Satsningen består av tio filmer. Mammahjärtat var först ut i november. Sex titlar har premiär i vår med start 5 mars och resterande under hösten 2023.

Det är den dokumentära metoden som öppnar dörrarna till dessa världar - genom att närgånget följa människor och skeenden över tid och förmedla en engagerande historia. Filmerna kommer lämna oss med nyförvärvad kunskap om människor vars tillvaro vi annars inte hade haft tillgång till, men också med fascination, medkänsla eller kanske förfäran. Håll utkik! SVT Dokumentär producerar dokumentärfilm i världsklass och är en viktig aktör i den svenska dokumentärfilmbranschen.