Hanna Stjärne: ”Historiskt stor utbyggnad av den lokala journalistiken”

SVT har de senaste åren storsatsat på lokal journalistik. Antalet lokalredaktioner har nära fördubblats sedan 2015 och ett stort antal journalister har anställts. Satsningen är avgörande för att alla i Sverige ska känna att deras verklighet syns och bevakas av SVT.

SVT har haft lokala nyheter sedan 1970. Sydnytt var först ut. Då, på 70- och 80-talet, kunde lokal-tv bara sändas där det analoga marknätet gav förutsättningar. I och med digitaliseringen kunde SVT börja bygga ett bredare redaktionsnät och de märkliga regionala konstruktionerna som Gävle-Dala och Tvärsnytt, med bevakningsområdet Värmland, Örebro län och Västmanland, skrotades.

Från 2015 och framåt har SVT arbetat målmedvetet för att stärka den lokala journalistiken i grunden. Vi har en stark publicistisk vilja att bättre spegla och granska vardagen i olika delar av landet. Konkreta mål har satts upp: SVT ska finnas på 50 platser i Sverige, nästan en fördubbling jämfört med 2015. Och SVT ska rapportera från alla kommuner i Sverige minst tre gånger per år.

I dag kan vi berätta att SVT under 2023 öppnar nya lokala redaktioner i Rosengård och i Eksjö. Det är redaktion nr 49 och 50. SVT kan i och med det summera en historiskt stor utbyggnad av den lokala journalistiken i landet – sannolikt den största satsningen på lokal journalistik i Sverige sedan lokalradion byggdes ut på 1970-talet.

Journalistik från hela landet är en central del i public service-uppdraget, i sändningstillståndet. Vid sidan av den lokala rapporteringen har SVT dessutom en unik möjlighet att lyfta det lokala till en riksangelägenhet. Att göra viktiga händelser i Västerbottens inland eller i Rinkeby kända för människor i Kungälv och Kalmar. På så sätt ökar kunskapen och kanske till och med känslan av gemenskap i Sverige.

Men hur har SVT lyckats med detta viktiga uppdrag genom åren? Ja, ärligt talat har det nog funnits fog för kritik om storstadsfokus hos SVT såväl som hos andra medier. Och i ett allt mer heterogent samhälle finns det personer som inte känt sig vara en del av nyhetsrapporteringen. Det finns också internationella exempel där medier inte tillräckligt haft örat mot marken. I USA har skillnader mellan stad och land länge varit underbevakade. När brittiska medier utvärderade sin bevakning av folkomröstningen om Brexit drog de en viktig slutsats: mediebevakningen hade för mycket Londonperspektiv. Hur stämningarna var i resten av landet missade medier eller prioriterade ner.

De brittiska och amerikanska erfarenheterna stärkte oss i föresatsen att titta kritiskt på vårt eget utbud. Hur kunde SVT bli bättre på att vara hela Sveriges television? Vad missade vi att bevaka i Sverige?

Slutsatsen blev att vi behövde se över var SVT:s redaktioner var placerade. De måste också bli fler. Vi har även självkritiskt synat vad vi bevakar och sett över vilka nya kompetenser som behövs för att bredda kunskap och nätverk på redaktionerna.

För att kunna storsatsa på lokal journalistik gjordes också smärtsamma besparingar inom andra områden. Teknikutvecklingen ledde till att teknik och produktion kunde rationaliseras. Ett stort antal medarbetare i mer tekniskt präglade funktioner fick lämna företaget, samtidigt som journalister anställdes.

Var skulle då de nya redaktionerna ligga? En utgångspunkt var att SVT ska finnas på plats i de 20 största städerna i Sverige. Nya redaktioner har öppnat i Södertälje, Lund, Helsingborg, Borås, Halmstad och Linköping. Vi har även startat permanenta redaktioner på platser som Flemingsberg och Märsta för att bättre kunna bevaka kranskommuner och områden med stor befolkning som många gånger riskerar att hamna i skuggan av storstädernas centrum.

Men vi har också öppnat redaktioner i glesbygd och på ett stort antal mindre orter runt om i landet. Från Övertorneå i norr till Karlshamn och Kristianstad i söder, från Åmål i väst till Nyköping i öst. Allt för att kunna göra bättre lokal journalistik och för att kunna lyfta frågor från hela Sverige i program som Rapport och Morgonstudion samt i nyhetsappen.

I en artikel i Dagens Media i april 2021, ”Det här missar SVT i den lokala bevakningen”, Länk till annan webbplats. skriver Malin Syrstad, redaktionschef SVT Nyheter i Halland, och Michael Österlund, programchef för lokala nyheter, om ett stort arbete vars syfte var att ge fler perspektiv i journalistiken. Omfattande faktaunderlag togs fram kring de geografiska områden som SVT:s lokala redaktioner bevakade och utifrån det gjordes en självkritisk granskning av den egna journalistiken. Flera redaktioner kunde direkt se ämnen som borde bevakas mer. Vilka utmaningar finns i skolor där hälften av barnen har utländsk bakgrund? Överbevakar en del av redaktionerna bostadsrättsfrågor, trots att befolkningen i områdena framför allt bor i hyresrätter och villor?

Det blev också tydligt att situationen i det som ibland kallas utsatta områden bevakas, men ofta genom olika tillfälliga nedslag. Slutsatsen blev att journalistiken kunde kvalificeras genom att reportrar fanns på plats permanent så att de kunde bygga nätverk, förtroende och kunskap. Nya redaktioner öppnades i Rinkeby, Angered och nu även i Rosengård.

Geografisk närvaro över hela landet har också varit ett signum för utbyggnaden. Bevakningen av norra Sveriges inland behövde stärkas och redaktioner startades i Sveg och Dorotea. Även söderut finns områden som bevakades alltför sällan. Den nya redaktionen i Eksjö kommer till exempel att täcka sex kommuner på småländska höglandet där det bor 100 000 människor. Västerviksredaktionen, som invigdes för några veckor sedan, bevakar flera kommuner i både Småland och Östergötland och redaktionen i Fagersta ger mer lokal journalistik från Bergslagen. Det var tack vare den nya redaktionen i Norrtälje som SVT:s reporter kunde göra höstens mest omtalade intervju, där en lokal politiker blev svarslös i 26 sekunder när han fick frågan om varför politikerna drastiskt höjde sina egna arvoden.

Blir det någon skillnad med fler redaktioner? Flera av redaktionerna är små och de kommer aldrig att kunna mäta sig med lokaltidningarnas omfattande bevakning. Men de har stor betydelse. I uppföljningar kan vi se att antalet nyheter ökar kraftigt från de områden där SVT har startat en ny redaktion. Erfarenheten är också att kunskap och kompetens höjs. Det blir både mer journalistik och mer kvalificerad journalistik, helt enkelt. Och den syns både i de lokala nyheterna och i riksutbudet.

Sammantaget har SVT idag en betydligt större och bättre kapacitet att se och förstå det som händer i hela landet. SVT har fler ögon och öron och större lyhördhet för frågor från hela Sverige. SVT-reportrar är snabbare på plats när något händer, de har större uthållighet och kan följa och granska förändringarna som sker under längre tid.

Men jobbet är inte klart. Vi ska fortsätta att se kritiskt på det vi gör och lyssna på människor över hela landet. Den eviga journalistiska frågan som ska gnaga hos varje journalist, redaktör och ansvarig utgivare är: Vad är det vi missar?