Så ska tv-huset bli mer effektivt och hållbart

Sänkta kostnader, mindre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö. Det är några av målen med den ombyggnation och renovering som just nu pågår i tv-huset på Gärdet i Stockholm – ett arbete som SVT tidigare har berättat om. Nu inleds en ny fas i arbetet där företaget ska se till att den samlade lokalytan används så effektivt som möjligt.

Den som passerar tv-huset i Stockholm ser att arbetet med att färdigställa en ny entré pågår för fullt. När allt är klart kommer SVT att kunna erbjuda publik, gäster och medarbetare en säkrare, effektivare och mer inbjudande huvudentré på Oxenstiernsgatan 34.

Eftersom SVT är allmänfinansierat är det extra viktigt att bolagets resurser används effektivt. Varje dag arbetar alla delar av företaget med att frigöra så mycket pengar som möjligt till produktion av programinnehåll och tjänster. Behovet av detta har förstärkts den senaste tiden då det ökade inflationstrycket pressar alla i Sverige – så även SVT.

Som ett led i detta arbete ökar nu SVT takten i moderniseringen av lokalerna i Stockholm så att företaget på sikt kan sänka utgifterna och minska miljöpåverkan. Att några grupper delvis arbetar på distans även efter att pandemin har släppt sitt grepp ökar möjligheterna till förtätning och effektivisering.

Inom några år kommer därför de medarbetare som idag arbetar i det så kallade kontorshuset att kunna flytta in i tv-huset, en flytt som gör det möjligt att välkomna externa hyresgäster till det så kallade kontorshuset på Oxenstiernsgatan 26. Intäkterna från uthyrningen går till att finansiera de förändringar som nämns i den här texten och gör sammantaget att den SVT:s publik får mer tv för sina pengar.

Michael Österlund
tf fastighets- och säkerhetsdirektör