Tolken till vänster i tv-bilden

Det kan vara lättare att uppfatta innehållet i ett tv-program om tolken står till vänster bild. Och drygt hälften av de som tittar på SVT tycker att tolken kan stå till vänster i de teckenspråkstolkade programmen, visar en enkät som SVT gjort.

Robert Ingvarsson teckenspråkstolkar Mästarnas mästare. Foto: SVT

Robert Ingvarsson teckenspråkstolkar Mästarnas mästare. Foto: SVT

I en spansk forskningsstudie som gjordes för ett par år sedan har man mätt tittarnas ögonrörelser. Studien visar att det kan vara lättare att uppfatta innehållet i ett program om tolken står till vänster. SVT Språk & Tillgänglighet ville ta reda på vad publiken i Sverige tycker om teckenspråkstolk till vänster i bild.

Förra våren placerades tolken till vänster i några program. Via SVT Play och sociala medier kunde den som tittade svara på en enkät. Nu är resultatet klart.

Ofta när man frågar publiken vad den tycker brukar majoriteten svara att de vill att det ser ut som vanligt. I den här enkäten svarade nära 60 % att de det är bra med tolken till vänster eller att det inte spelade någon roll.

Många tyckte att det kändes naturligt, som att läsa en text. Allra viktigast tycker tittarna att tolkens placering anpassas efter programmet, att skyltar och siffror syns och att tolken inte skymmer intervjupersonen.

Efter att ha fått in 117 svar från personer mellan 8 och 70 år kommer SVT nu att fortsätta att göra en del tolkade program med tolken till vänster

Du kan hitta programmen på SVT Play. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hittills är det programmen Fiskeliv, Fixarmästarna och Kom och köp (2021), Agenterna, Mästarnas Mästare och Skrik från förr som har tolk till vänster, och nu i höst även Vem bor här?

Vill du veta mer om enkäten, våra frågor och mer om svaren, kontakta oss på SVT Språk & tillgänglighet.

Anna Zettersten, avdelningschef
Anna Flemming, chef teckenspråkstolkning
Guidai de Mello, teckenspråkstolk (som sammanställt resultatet)
Juli af Klintberg, tolk i en av programserierna Kom och köp och Vem bor här?

Den spanska studien som vi hänvisar till är gjord av Marta Bosch-Baliarda, vid Universitetet i Barcelona. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.