Gigantiskt researcharbete bakom SVT:s Valkompass

Vår publik gillar nyheter om politik. Det gäller inte minst ett valår. Men bland alla utspel, kriser och avslöjanden är det en publicering som alltid får större genomslag än andra. SVT:s Valkompass är den tjänst om politik som når allra flest användare.

Valkompasser har publicerats av svenska medier sedan slutet av 90-talet. Med tiden har de blivit en viktig och uppskattad del av den politiska journalistiken ett valår. Kompasserna har förvisso kritiserats, inte minst när politiker eller ledarskribenter matchats med ett annat parti än sitt eget. Men vår avsikt med Valkompassen är inte att ge ett facit för hur du ska rösta. Istället ger vi dig en möjlighet att jämföra din egen inställning i ett antal viktiga och partiskiljande frågor med partiernas svar.

Tre val, 311 olika kompasser
SVT:s Valkompass är den enda som förutom riksdagsvalet även omfattar val till regioner och kommuner. Det betyder att vi tagit fram frågor till 311 kompasser vilket gör SVT:s Valkompass unik.

Vi matchar inte bara dina svar mot åtta riksdagspartier, utan också mot kandidaterna på partiernas riksdagslistor. Dessutom kan du alltså jämföra dina åsikter med partiernas i region- och kommunalvalen. Klicka i vilken kommun du vill kolla upp och du får även frågor kring regionen. På det sättet kan du testa partier för samtliga tre val.

Det är möjligt att göra 311 valkompasser tack vare SVT Nyheters lokala redaktioner. De har kartlagt de mest betydelsefulla lokala frågorna. Frågor där det är stor skillnad mellan partierna blir extra viktiga eftersom de hjälper till att se politikens skiljelinjer.

Gigantiskt bakgrundsarbete
SVT Nyheters researchteam har bland annat ställt frågor till 4 440 riksdagskandidater och 2 275 lokala partiorganisationer i landets alla kommuner. SVT:s erfarna politikreportrar har under arbetet bidragit med sina kunskaper. Statsvetarna på opinionslaboratoriet Lore vid Göteborgs universitet har hjälpt oss att testa många av frågorna på 5 000 personer i deras Medborgarpanel. Slutligen har vi också tagit hjälp av våra journalistkollegor på flera av landets lokaltidningar, som bistått med förslag och inspel. SVT:s lokala kompass publiceras också av ett stort antal svenska lokaltidningar från de flesta tidningskoncerner.

Valkompassen är helt anonym att göra. SVT sparar inga IP-nummer och sammanställer inte heller hur publiken svarar. För att öka transparensen kommer vi också att publicera hur algoritmen som matchar svaren fungerar.

Vi vet att det finns många faktorer som väger in i när man väljer vilket parti som ska få ens röst. Förhoppningen är att vår Valkompass kan underlätta när du stämmer av partiernas och kandidaternas åsikter mot dina egna.

Testa gärna! Valkompassen finns i SVT Nyheters app. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.