SVT vill vara bäst i branschen på tillgänglighet

Att kunna titta på tv är inte en självklarhet. Inte heller att kunna ta del av senaste nytt i mobilen eller hänga med i vad som sägs i en debatt. Väldigt många behöver hjälpmedel för att ta del av text, bild eller ljud. Om man betänker att två av tre behöver glasögon, var femte har nedsatt hörsel, var femte har annat modersmål än svenska och lika många är över 65 år, så inser man lätt att frågan om tillgänglighet inte är en liten sak. Varken för publiken eller för SVT.

Det ställs med rätta höga krav på SVT när det gäller tillgänglighetstjänster. Enligt vårt sändningstillstånd ska vi till exempel texta allt förinspelat och 75 % av direktsända program. Vi ska teckenspråkstolka och syntolka delar av utbudet och vi ska erbjuda uppläst text. Dessa tvingande grundkrav klarar vi med god marginal. Men i och med den digitala utvecklingen och de möjligheter den gett, har vi själva valt att addera en lång rad tjänster. Vi har till exempel förbättrat hörbarheten genom den prisvinnande funktionen ”Tydligare tal” i SVT Play och vi erbjuder nu textning online av lokala nyheter genom funktionen autotextning i SVT Play. Och vi har med innovationskraft startat en lång rad utforskningsprojekt för att öka tillgängligheten till SVT:s utbud, framför allt online.

Förutom att fortsätta utvecklas på det här området, har vi också lovat oss själva att bli bättre på att kommunicera med vår publik om våra tillgänglighetstjänster. För vad tjänar de till om inte publiken vet att de finns eller hur man använder dem? Till exempel gick vi nyligen ut med informationen att när vi har ett så skarpt nyhetsläge att vi bryter SVT1 för extra nyheter, så sänds alltid en teckenspråkstolkad version i SVT2 – för att den ska vara lättare att hitta snabbt. Och när det nu närmar sig val kommer vi att i vår nyhetsapp SVT Nyheter samla allt material inför valet på “lätt svenska” på en särskild sida – synlig och tillgänglig för den som behöver få politik förklarad på ett enklare språk.

Vi är i dag riktigt bra på tillgänglighet och vill vara ledande på den svenska mediemarknaden. Och vi vill tillhöra den krets mediebolag som är världsledande på det här området. Den visionen är inte bara en framgångsfaktor för ett modernt mediebolag som vill ha publik till sitt utbud, visionen jobbar också för oss i demokratiserande riktning.