Ett rekordstort samarbete är i mål – men arbetet med att granska Sveriges 21 regioner fortsätter

I ett unikt projekt har Uppdrag granskning tillsammans med SVT:s lokala nyhetsredaktioner granskat Sveriges 21 regioner. SVT granskar förstås regionerna kontinuerligt, men nu har vi gått samman för en extra stor satsning - som har resulterat i hundratals nyhetsinslag runt om i landet.

Utgångspunkten var en demokratisk förtvivlan: Hur kan väljarna år efter år säga att sjukvården är valets viktigaste fråga, när så få engagerar sig i regionvalet?

Ansvaret för det missförhållandet faller på flera parter – inte minst på oss i media.

Det är lätt hänt att dagspolitikens frågor upptar hela vår tid och energi. Vem har sagt tvärnej till samarbete med vem? Kommer budgeten att gå igenom? Betyder Rysslands attack på Ukraina att vi nu ska gå med i Nato?

Och det är helt logiskt att det är dit vi riktar blicken.

Men dessvärre har nyhetslogiken kanske bidragit till dagsläget, där en majoritet av svenska folket inte vet att det är regionerna som styr över vården, där mycket få kan påtala en skiljelinje mellan partiernas sjukvårdspolitik eller ens nämna en enda politiker i sin egen region.

När vi våren 2021 beslutade oss för en storsatsning under valåret på Sveriges regioner var det med denna vetskap i bakhuvudet: Det här kommer inte att leda till tittarsuccéer. Men det kanske kan förbättra basen i svensk demokrati.

Statsvetaren Bo Rothstein talar i våra reportage om regionvalet som det glömda valet. Är det självklart att vi ska rösta i tre så viktiga frågor samma datum vart fjärde år? Rothstein tycker inte det – han menar att det tvärtom riskerar att väljarnas kunskaper ofrånkomligen kommer att begränsas framför allt i det val man prioriterar lägst. Och det är regionvalet, det visar vår Novusundersökning tydligt.

Granskningen har bland annat visat på stora brister i redovisningen av hur de statliga förlossningsmiljarderna har använts, avslöjat hur pengar och politik styrde regionernas förmåga att skala upp erbjuda tester till alla under pandemins första tid samt påvisat stora skillnader i dödlighet mellan regionernas intensivvård.

Dessutom har vi tagit fram unika sammanställningar av tillgängligheten till sjukvården, som tydligt visat på ett A- och ett B-lag i vård-Sverige. Vi har kunnat publicera en databas över sjukvårdens kvalitet i regionerna som också har gjort dessa siffror publika och tillgängliga för alla – och en databas över alla landets regionpolitiker som kan användas under hela valrörelsen av både reportrar och allmänhet.

Och så det kanske mest slående av allt: Att inte en enda av Sveriges 21 regioner lever upp till vårdgarantin.

Men att de tre Uppdrag granskning-reportagen har sänts och specialsajterna publicerats betyder inte att frågan åter ska glömmas bort. Som bas för våra reportage och artiklar ligger tusentals Exceldokument och research som SVT:s lokala nyhetsredaktioner nu fortsätter att arbeta med.

Hjälp dem! Hör av dig till din närmaste SVT-redaktion med önskemål på vilka lokala vårdfrågor du vill veta mer om.

Än är det långt kvar till september.

Axel Björklund, projektledare och ansvarig utgivare för Uppdrag granskning

_____________________________________________________________________________________________

Översiktlig kvantitativ sammanställning över antalet lokala redaktioner som publicerat specifika vinklar under regiongranskningen. ”19 lok” betyder att 19 lokala redaktioner publicerat minst en artikel (+ vod) per vinkel, men ofta två eller fler.

Novus om regionvalet - 19 lok + Rapport

Exempel: