Samhällskollaps testar Sveriges krisberedskap

Hur reagerar, fungerar och agerar Sverige vid kris? Det är de centrala frågorna i en ny programserie på SVT med premiär i dag.

I serien Samhällskollaps testar Felix Herngren och Camilla Kvartoft Sveriges krisberedskap. I sex olika typer av kriser som simuleras i programmet ställs Sveriges centrala beslutsfattare inför att hantera olika scenarion som på djupet påverkar det svenska samhället.

Seriens aktualitet och relevans har på grund av händelser i omvärlden höjts till en nivå som ingen av oss kunde förutse när den beställdes. Krishantering i Sverige brukade handla om hur landet hanterar känslomässigt traumatiska händelser där svenska medmänniskor drabbats. Estonia, tsunamin, ministermord, Drottninggatan. Så kom pandemien. Många svenskar vittnade om hur de bar på en overklighetskänsla kring hur begrepp som krisberedskap plötsligt grep djupt och konkret in i våra vardagsliv.

Någonstans i den känslan fick Felix Herngren en idé till en ny programserie som på ett medryckande och folkbildande sätt gestaltar hur Sverige faktiskt fungerar - eller är tänkt att fungera - i en större kris. Idén fick också kraft av Felix Herngrens egen oro för hur han själv och landet skulle klara olika kriser. Han är personligen lite av en prepper med nedgrävda kontanter och överlevnadslåda som bygger på MSBs instruktioner. Det var inte bara pandemin som accelererat krismedvetandet. Hackerattacken mot en stor svensk livsmedelskedja, de ständiga rapporterna om extremväder som följd av klimatförändringar har laddat ett antal frågor under längre tid. Vad gör vi om betalsystemet i Sverige plötsligt lägger av? Eller om hela landet blir strömlöst under en längre tid? En av Sveriges mest meriterade programledare i samhällsjournalistik – Camilla Kvartoft – kopplades in och programmet tog form.

Camilla Kvartoft och Felix Herngren är båda programledare för Samhällskollaps, där Herngren agerar som ställföreträdande medborgare. De ställer sina egna och svenska folkets frågor till Sveriges viktigaste befattningshavare om landet hamnar i kris. I första programmet simuleras en hackerattack med utslaget betalsystem. Övriga exempel på scenarion i serien är terrorattentat, massivt långvarigt elavbrott, en allvarlig desinformationskampanj riktad mot staten, orkan och översvämningar i Skåne samt en invasion.

När serien var färdiginspelad i månadsskiftet januari/februari utbröt det första angreppskriget i Europa sedan 1939 när Ryssland anföll Ukraina. Frågorna i Samhällskollaps eskalerade från relevanta till brännande. Känslomässigt tvekade vi i programledningen ett ögonblick om detta skulle gå att sända nu. Efter diskussioner med teamet landade vi i att det inte bara går, det är självklar och viktig public service att publicera. Programmet ger svar på många oroliga frågor kring Sveriges krisberedskap och hela idén är att gestalta vad vi kan göra för att förhindra just en samhällskollaps.

Jan Helin, mediedirektör SVT

Fakta om Samhällskollaps

Medverkande:

• Carl Bildt och Thomas Bodström som spelar statsministrar i simuleringarna. • Jan Thörnqvist fd insatschef Försvaret. • Camilla Asp överdirektör Myndigheten för Säkerhet och Beredskap (MSB) • Charlotta Friborg ansvarig utgivare SVT Riksnyheter. • Peter Wolodarski chefredaktör Dagens Nyheter. • Björn Zoëga sjukhusdirektör Karolinska unversitetssjukhuset. • Pontus de Maré, Svenska Kraftnät. • Mikael Tofvesson, Myndigheten för psykologiskt förvar samt flera centrala befattningshavare på SÄPO, MUST, Polisen, Länsstyrelserna och Civilförsvaret.

Innehåll program för program:

20 april del 1: Hackerattack

Detta avsnitt simulerar en massiv hackerattack mot betalsystemet. Felix och Camilla beredskapshandlar och Camilla besöker en riktig prepper. Medverkande: Carl Bildt, Camilla Asp, MSB, Hans Lindberg, Bankföreningen, Per Geijer, Svensk handel, Jan Olsson, Polisen, Christina Wejshammar, Riksbanken och Peter Wolodarski, Dagens Nyheter.

27 april del 2: Terror

Detta avsnitt simulerar en omfattande terrorattack mot Sverige. Felix träffar en livvakt och Camilla besöker Försvarets experter på biologiska vapen. Medverkande: Thomas Bodström, Magnus Sjöberg, Polisen, Fredrik Hallström, SÄPO, Jan Thörnqvist fd insatschef Försvarsmakten, Charlotta Friborg, SVT och Björn Zoega, Karolinska Sjukhuset.

4 maj del 3: Orkan

Detta avsnitt simulerar en orkan som orsakar svåra översvämningar i Skåne. Camilla och Felix översvämningssäkrar Camillas hus och Camilla inspekterar skyddsvallarna i Kristianstad. Medverkande: Thomas Bodström, Andreas Bengtsson, Räddningstjänsten i Kristianstad, Frida Sjöstedt, Länsstyrelsen Skåne, Jan Thörnqvist fd insatschef Försvarsmakten, Camilla Asp, MSB och Thomas Warberg, Civilförsvarsförbundet.

11 maj del 4: Fake News

Detta avsnitt simulerar en desinformationskampanj mot staten som leder till oroligheter i landet. Felix undersöker Deep-fakevideos och Camilla besöker FRA – Sveriges hemligaste myndighet. Medverkande: Carl Bildt, Daniel Stenling, SÄPO, Per Engström, Polisen, Lisa Gustafsson, MUST, Mikael Tofvesson, Myndigheten för psykologiskt försvar och Peter Wolodarski, Dagens Nyheter.

18 maj del 5: Invasion

Detta avsnitt simulerar en militär attack mot Sverige. Felix spenderar en dag med Amfibieregementet och Camilla inspekterar ett av Sveriges största skyddsrum. Medverkande: Carl Bildt, Jan Thörnqvist fd insatschef Försvarsmakten, Thomas Karlsson, Hemvärnet, Carina Wiro, Civilförsvarsförbundet, Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska sjukhuset och Charlotta Friborg, SVT.

25 maj del 6: Solstorm

Detta avsnitt simulerar en solstorm som släcker ned elnätet i stora delar av Sverige. Felix och Camilla övar på långvarigt elavbrott och Camilla besöker Svenska Kraftnäts övningscentral. Medverkande: Thomas Bodström, Pontus de Maré, Svenska kraftnät, Camilla Asp, MSB, Ulf Johansson, Polisen, Thomas Warberg, Civilförsvarsförbundet och Charlotta Friborg, SVT.