Därför tar SVT upp droger i tredje säsongen av ungdomsserien Strula

Det finns en liberalare inställning till droger bland barn och unga idag, särskilt i storstäder. Flera skolor larmar om att ungdomar röker cannabis eller nyttjar andra droger och droganvändningen går ner i åldrarna. Argument från vuxenvärlden om att droger är farligt hjälper inte och därför vill SVT Barn och ung visa våra tittare vad konsekvenserna kan bli, öka deras medvetenhet och stärka dem att stå emot.

De medverkande i Strula

Foto: Karl-Oskar Bjurenstedt /SVT

Redaktionen på SVT Barn och Ung gör regelbundet gedigen research kring olika ämnen för att se till att det innehåll vi producerar är relevant för målgruppen. Detta gör vi både genom att prata med barn och unga för att få deras bild av sin egen verklighet men också genom att intervjua de yrkesgrupper som jobbar med barn och unga på olika sätt.

I vår research har vi märkt en liberalare inställning till droger bland barn och unga. Skolor, polis och fältassistenter larmar om att det har blivit mer normaliserat bland ungdomar att testa droger, vejpa och att använda lustgas. Vår erfarenhet säger oss att det inte hjälper att vuxenvärlden argumenterar för att droger är farligt, istället behöver vi visa vilka konsekvenser droganvändning kan få. Vi vill också stärka våra tittare, öka deras medvetenhet och ge dem argument för att kunna ifrågasätta osunda ideal och trender. Att våga säga nej.

Dramaserien Strula riktar sig till unga som öppnat dörren till tonårsvärlden och därför känns det angeläget att serien tar upp ämnet droger i sin tredje säsong som har premiär under vecka 15. Strula vill ge insikter och fakta i en dramakontext och vi använder seriens karaktärer till att lyfta olika ämnen som dagens tonåringar stöter på och måste förhålla sig till. Med Strula vill vi, utan att skambelägga, upplysa våra tittare, stärka dem och ge dem verktyg och argument för att stå emot grupptryck. Men också hjälpa dem att förstå att det finns lösningar även när livet är svårt och vuxenvärlden sviker.

Lilla Aktuellt har haft ett flertal mycket uppskattade chattar med sin målgrupp, 8-12 och vi ser också ett stort behov hos våra äldre tittare att ha möjlighet att chatta med oss om svåra ämnen. Under tiden Strula sänds kommer vi därför att erbjuda chattar i DUO-appen varje vecka. Här kommer tittarna kunna chatta med skådespelarna från Strula men också med olika experter från bland annat BRIS och MariaPol. Det känns viktigt att ha möjlighet att erbjuda stöd och fånga upp våra unga tittare när vi lyfter tunga ämnen.

Förhoppningsvis kommer denna säsong få några av våra tittare att medvetet göra ett aktivt val och välja bort droger när dom möter det i sin vardag.