122 röster som ska göra SVT:s lokala utbud bättre

Mobilen kommer i första hand och klimatbevakningen rankas högt. Det är några av slutsatserna när vi summerar resultatet av de fokusgrupper som SVT:s lokala redaktioner har träffat under hösten.

För att få veta mer om vilka frågor som är viktiga för den lokala publiken har SVT:s lokala redaktioner under hösten träffat 122 personer i åldern 20-40 år. Deltagarna delades in i 21 grupper – en för varje område som SVT:s lokala nyheter sänds i.

Undersökningsföretaget Norstat gjorde urvalet och satte ihop grupperna, därefter var det den erfarne SVT-medarbetaren Per Carlsson i Malmö som genomförde samtalen. Per använde ett antal grundfrågor som alla grupper ställdes inför och kompletterade ämnena i samarbete med lokala medarbetare, så att även specifika frågeställningar från respektive område kom med.

Svaren har i några fall överraskat oss. Det visar sig till exempel att ytterst få av deltagarna håller med om den rangordning av ämnen som har gjorts av SOM-institutet Länk till annan webbplats. där invandring/integration toppar, följt av lag och ordning samt sjukvård. När svaren från SVT:s fokusgrupper sammanställs så ser topp tre-listan istället ut så här:

  • Lag och ordning
  • Miljö/klimat
  • Sjukvård.

Engagemanget kring SVT:s utbyggda klimatbevakning har varit stort och SVT Nyheters nyhetsbrev om klimatet Länk till annan webbplats. har på kort tid fått en mängd nya prenumeranter. Att frågan är viktig för tittare och användare fick vi nu en förnyad bekräftelse på i fokusgrupperna, något som sporrar oss att fortsätta den lokala klimatbevakningen.

De 122 deltagarna vittnade alla om att de visserligen fortfarande tittar på TV, men att mobilen idag kommer i första hand för nyhetskonsumenter under 40 år. Via fokusgrupperna fick vi som arbetar med det lokala nyhetsutbudet också en påminnelse om att vi behöver anstränga oss för att fler ska känna till det stora nyhetsutbud som SVT erbjuder online.

Eftersom samtalen med publiken har genomförts i 21 områden så har respektive lokal redaktion i flera fall fått specifika tips och förslag på ämnen eller granskningar som SVT bör titta närmare på – både inom kort och inför valrörelsen. Det är input som är viktig för oss.

Ett stort tack till er 122 som har hjälpt oss att se hur vi kan göra SVT Nyheters lokala journalistik ännu bättre!