Politiker ska hålla fingrarna borta från SVT:s journalistik

SVT:s vd Hanna Stjärne om hur hon de senaste åren sett flera exempel på hur politiska partier vill påverka public services journalistik.

De senaste åren har vi sett flera exempel på hur politiska partier velat påverka journalistiken i public service. Det är förstås fritt att debattera, berömma eller kritisera SVT:s bevakning, men politiker ska respektera systemet och inte lägga förslag som syftar till att påverka innehållet.

I februari 2020 ville Sverigedemokraterna kalla upp mig till kulturutskottet för att svara på kritik som handlade om vad de upplevde var bristande opartiskhet i en enskild publicering. Bara en månad senare uttalade en företrädare för samma parti att enskilda journalister bör kunna straffas till exempel med löneavdrag eller avsked vid fällningar. Och nu i veckan lades en motion till Miljöpartiets kongress där ett 30-tal medlemmar ville att partiet ska få SVT att ägna en kvart i varje Aktuellt och Rapport åt klimatkrisen. Motionen avslogs av partistyrelsen, men att den ens skrevs är häpnadsväckande.

Politiken har förstås all rätt att formulera SVT:s public service-uppdrag, nu närmast inför nästa tillståndsperiod som inleds 2026. Det kan vara övergripande villkor som ett mångsidigt utbud, spegling av Sverige och att värna svenska språket. Men jag invänder mycket starkt mot alla försök att från politiskt håll direkt påverka innehållet i SVT:s utbud eller vilka samhällsfrågor våra reportrar ska granska.

SVT:s oberoende utgår från portalparagrafen i sändningstillståndet: SVT ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Självständigheten i förhållande till politiken åligger SVT att försvara varje dag, i varje publicering. SVT:s rapportering ska vara oberoende och våra journalister ska stå fria att granska makten. Och politiker ska hålla fingrarna borta från SVT:s journalistik och hålla armlängds avstånd till oberoende medieföretag som har till uppgift att granska dem.