Så har Vetenskapsredaktionen arbetat med Slaget om skogen

Anna Schytt, Redaktionschef SVT Vetenskap, berättar om hur serien gjorts.

Frågan om den svenska skogen är brännande och aktuell. Skogen ska räcka till så mycket: virke, energi, koldioxidupptag, rekreation mm. Och det visar sig att den är intecknad långt ovanför trädtopparna. Den kommer inte att räcka till allt, så hur ska vi använda den?

Flera medier har belyst frågan före oss och vi valde att fråga forskarna och experterna. I drygt tre timmar i TV (som på SVT play är paketerade som sju halvtimmar) har SVT Vetenskap samlat många forskarröster om skogen och ställt frågor utifrån olika perspektiv. Vi har träffat människor i norr och söder. Några forskare fokuserar på att få skogen att växa snabbare, andra att bevara arter och skogens ekosystem. Några berättar om hur man kan ta tillvara skogsråvara inom industrin, andra om att räkna på klimatnyttan, bibehålla betesmark för renar och älgar eller skogens nytta som rekreationsmiljö.

Även olika miljöintressen står emot varandra, vilket leder frågan till sin spets: är det mest miljövänligt att bruka skogen intensivt för att få fram miljövänliga produkter, eller ska man låta skogen stå kvar för att suga upp koldioxid och bevara artrikedomen? Många lagar ska tas hänsyn till; EU-rätten, klimatlagen och lagen om bevarande av mångfald exempelvis.

Många av redaktionens reportrar har arbetat med serien. Redaktör har varit Linus Brohult, som arbetat med vetenskapsjournalistik på SVT i ca tio år och dessförinnan varit teknikreporter och redaktör på flera tidskrifter (främst inom telecom-området).

Slaget om skogen har fått en hel del reaktioner både före och efter sändning. Många positiva, men också en del kritiska. Kritiken har kommit inte minst från skogsbranschen, och företrädare för intresseorganisationer har velat påverka vårt innehåll och träffa oss för förutsättningslösa diskussioner. Vi har emellertid fokuserat på att intervjua forskare i stället för branschföreträdare. Vi har träffat många forskare. Både de som ses i programmet och de som inte ses i rutan, men gett oss insikter och underlag.

Vi har inte velat öka polariseringen kring skogen utan förklara och fördjupa kunskapen. Men det räcker med att använda ett laddat ord som ”skogsplantager” en enda gång för att en del kritiker ska ropa att vi står på aktivisternas sida. (I stället för att säga ”planterad skog”, vilket vi också gjort.)

När två avsnitt hade sänts i TV gick Skogsstyrelsen ut med ett pressmeddelande och menade att vi använt deras data felaktigt. I korthet gick det ut på att vi i programmet påtalat att det håller på att bli brist på avverkningsbar skog och att industrin tvingas avverka allt yngre träd. Skogsstyrelsen ifrågasätter en graf från SVT som visar hur den äldre avverkningsbara skogen minskar allt mer framöver. De är kritiska till att grafen saknar skog äldre än 140 år. Men eftersom dessa träd enligt Skogsstyrelsens prognos framöver nästan bara kommer att finnas i skyddade skogar så fanns de inte med i mängden skog som kan avverkas, helt enkelt för att den i hög grad är skyddad.

Skogsstyrelsen säger alltså att det finns mycket mer skog kvar, men då räknar de även skog som är skyddad i lag. Den är ju visserligen gammal/uppvuxen nog, men inte avverkningsbar eftersom den är avsatt för att skyddas. Därför drog vi, med stöd av forskare, slutsatsen att det kommer att bli brist på avverkningsbar skog.

En annan kritik har gått ut på att vi presenterar felaktiga siffror. Det har vi naturligtvis inte. Men när vetenskapligt publicerade forskningsresultat går emot officiell statistik så är det kanske inte så självklart vad som är rätt och fel. Kanske har forskarna fog för sin avvikande bild, och då blir det ibland riktigt intressant.

Slaget om skogen är ännu inte avgjort. Målet med programserien är att öka kunskapen om skogen så att man bättre förstår den dragkamp mellan olika intressen som pågår. När konflikterna blir tydliga kanske det inte är så konstigt att många har reagerat, med både ris och ros.