En kropp till salu - dokumenärserie om unga kvinnor i prostitution

SVT publicerar nu En kropp till salu – en serie i fyra delar om prostitution. Hundratals kvinnor förs in och ut ur Sverige för att utnyttjas för sexhandel. Barn, ungdomar och unga vuxna i allt yngre åldrar från Sverige dras också in i handeln med kvinnors kroppar och ”sugar dating” har med internet växt som arena och blivit en väg in i prostitution.

Foto: SVT

”Vi skall binda hennes armar åt var sitt håll när hon står på knä eller ligger på mage nästa gång” Citatet kommer ur en autentisk chatt mellan ”Kjell” och ”Peter” och framgår av polisens förundersökning om ett av de få fall av prostitution som blir rättssak. Det blir i denna text outhärdligt att återge resten av konversationen.

Prostitution är ofta förenat med psykisk ohälsa och självskadebeteenden hos den som utnyttjas, och köparna – var tionde svensk man – utnyttjar utsattheten. På utsidan ser sexköparen ut som vem som helst, säger polisen Simon Häggström i serien, men på insidan är de förmögna att köpa sig fria från samtycke och blundar för det ofta uppenbara – att den prostituerade är vanmäktig och behöver hjälp. Det här är en verksamhet som pågår dagligen i svenska städer, nästan helt utan insyn.

En kropp till salu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. baseras på tre verkliga åtal som lett fram till fällande domar. För att skydda de inblandade återges kvinnornas berättelser ordagrant av skådespelare och deras upplevelser gestaltas med hjälp av rekonstruktioner. Den här metoden använder vi för att komma verkligheten så nära som möjligt, TV-mediets natur gör att pressetiken sätter gränser för vad vi annars skulle kunna återge.

Serien är en fortsättning på serien En våldsam kärlek som SVT sände för ett år sedan och som med samma berättarmetod handlade om kvinnor som misshandlas av sina män i hemmen. SVT vill med dessa serier ge insyn i och bidra till ett offentligt samtal om strukturella övergrepp.