Därför satsar SVT nu på att bygga Sveriges minne

Eva Beckman, programdirektör på SVT, om tankarna bakom satsningen på Sveriges minne.

Från inspelningen av Vi på Saltkråkan 1963. Foto: Ulf Stråhle.

De flesta som lever i Sverige har starka minnen kopplade till just SVT. Alldeles säkert ser de olika ut från generation till generation. Det kan vara minnen kopplade till vår barndom – som Televinken eller Fem Myror är fler än fyra elefanter. Eller- om man frågor dagens barn- den superläskiga Sommarskuggan. För andra är det minnen av Tv-serier som man följt slaviskt, eller av stora nyhetshändelser kopplade till samhällsutvecklingen under de snart sju decennier som televisionen har funnits. Det är fint att se det på det sättet – att alla program som SVT har sänt har varit en del av en pågående berättelse om Sverige.

När SVT nu satsar på att bygga Sveriges minne vill vi särskilt fokusera på högkvalitativa program med lång livslängd. Det betyder dels att vi ska säkra att vårt utbud hålls tillgängligt för samtidens och framtidens tittare – i synnerhet program som vi anser har ett stort värde för publiken. Ta bara folkkära storheter som Astrid Lindgren och Hasse och Tage – eller Ingmar Bergman och Lars Norén. Det var genom SVT deras verk blev en del av vårt kollektiva minne, så givetvis är det en uppgift för oss att se till att också nya generationer ska kunna upptäcka dem på nytt.

Men – när vi säger att vi vill satsa på att bygga Sveriges minne betyder det också att vi ska göra nya program om Sverige. Vi ska skapa moderna tv-program av högsta verkshöjd som ger ny kunskap om vår historia och samtid, och som förhoppningsvis - om vi lyckas – kan bli framtidens klassiker.

Det är därför vi nu påbörjar den mest omfattande historiesatsningen som någonsin skapats i Sverige. I samarbete med ett 100-tal av landets främsta historiker vill vi berätta Sveriges historia på nytt – från istiden till nutid – i en serie på tio heltimmar. Vilka skeenden i historien ser vi spår av än i dag? Vad var det egentligen som formade oss? Vare sig man själv upplevt en del av den svenska historien eller anlänt helt nyligen till Sverige så är det en spännande berättelse att ta del av.

I led med satsningen på Sveriges minne vill vi också gjuta nytt liv i klassiker ur vår historia. Vi har just beslutat att vi ska spela in Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan på nytt. Denna älskade serie som generationer av tittare har en relation till. Givetvis är det en konstnärlig utmaning att modernisera en sådan klenod, men vår förhoppning är att detta kommer att glädja både barn och föräldrar under lång tid framåt. Detta blir förhoppningsvis den första av flera planerade satsningar som bygger på Astrid Lindgrens verk.

Varför är den här satsningen viktig? Det finns mycket att glädjas åt i den explosionsartade utveckling som tv-landskapet har genomgått de senaste åren. De globala aktörerna har bidragit med en enorm volym av utbud av hög kvalitet, och publiken har aldrig haft så mycket bra television att välja mellan som i dag. En sak kan man dock vara säker på. De globala jättarna kommer aldrig att satsa på svenskt innehåll annat än undantagsvis, och de kommer inte göra programmen tillgängliga för alla i Sverige. Därför är det en viktig uppgift för SVT att skapa berättelser som är extra relevanta för den svenska publiken och som blir en gemensam tillgång för alla.

Till sist. Att satsa på att bygga Sveriges minne ska inte tolkas som enbart en fråga om nostalgi. SVT får aldrig bli ett museum. I ett land i snabb förändring är det helt avgörande att vi hittar nya upphovspersoner och nya berättelser om landet vi lever i. Det är viktigt om vi vill vara fortsatt relevanta i vår pågående berättelse om Sverige.