Alla tittare är lika viktiga  

Det har i dagarna blivit en diskussion om det faktum att vi pausat programmet Det sitter i väggarna.  

Kärt program som nu pausas

Sedan den här bloggen skrevs har SVT beslutat att inte pausa programmet.

SVT är i den lyckosamma positionen att väldigt mycket av vårt innehåll är oerhört populärt hos tittarna. Samtidigt så önskar tittarna att vi som public service inte ska stagnera utan hela tiden utveckla oss och hitta ny fantastisk tv. Därför så kommer vi alltid behöva pausa några av våra populära program för att ge plats åt nya satsningar. Genom att alternera vårt utbud med gamla favoriter och nya oväntade program så vill vi möta all vår publik på alla plattformar. Det sitter i väggarna är omåttligt populärt och kommer ha alla möjligheter att komma tillbaka in i SVT:s breda utbud, men just nästa år så får det pausa för att ge plats åt nytt innehåll som vi hoppas ska bli minst lika relevant och folkkärt. 

Det har också uppstått en diskussion om åldersdiskriminering kopplat till pausandet av detta program.  

SVT:s uppdrag är att göra program för alla i Sverige. Som programbeställare är det mitt uppdrag att se till att ingen åldersgrupp lämnas utanför public service. SVT har idag över 90 procents täckning i målgrupper över 65 och den större delen av vårt utbud konsumeras dagligen av en majoritet av den äldre delen av Sveriges befolkning vilket vi är stolta över. 

Men SVT måste också nå en yngre publik, annars uppfyller vi inte vårt uppdrag som är att nå alla. Och alla är med och betalar för public service. Därför lägger vi stor kraft också på att göra program för de yngre, som vi har svårare att nå.  

Men, för att reda ut eventuella oklarheter – SVT satsar inte på yngre ISTÄLLET för äldre. Vi satsar på alla.