Publicistiska utmaningar i viktig journalistik om det dolda våldet

Att rapportera om övergrepp tillhör journalistikens mer komplicerade sidor. Rättsväsendet utmanas av svårigheterna med bevisföringen, journalistiken kämpar med frågor som rör integriteten. Just nu sänder vi två dokumentära serier som blottlägger strukturell brottslighet i form av fysiska, sexuella och psykiska övergrepp. Serierna är helt olika till sin karaktär och i sitt fokus, men har gemensamt att de lägger stora, dolda samhällsproblem i dagen.

I serien ”En våldsam kärlek” möter vi kvinnor som misshandlats av sina män. Det finns en mängd perspektiv på samhällsproblemet våld i nära relationer - inte bara kvinnor utsätts, det sker i både sam- och tvåkönade relationer och våldet kan vara både subtilt och ha dödlig utgång. I just den här serien möter vi kvinnor som misshandlats av sina män och som lyckats ta sig ur sin relation levande. Samtliga fall har lett till åtal och fällande domar.

Här har Tv-mediet sina särskilda svårigheter när det gäller att lyfta fram berättelser från våldsoffer eftersom vi har etiska hänsyn att ta till de anhöriga. För att vinnlägga oss om största möjliga autenticitet utan att vara hänvisade till de få fall där alla inblandade vill vara öppna med vad som hänt har vi valt att låta skådespelare ordagrant gestalta kvinnornas verkliga berättelser. Och de berättar för att de vill göra skillnad - för alla de som lever i misshandelsförhållanden, som vid sidan av våldet lider av skammen och som inte polisanmäler.

I söndags publicerade vi också dokumentärserien ”Prio 1 - i förövarnas spår”. Här följer vi NOA, Nationella Operativa Avdelningen, i det mödosamma arbetet att kartlägga och gripa människor som begår sexuella övergrepp mot barn. Genom en unik access till polisernas arbete följer vi två omfattande utredningar från första tipset till rättegång. Vilka är barnen? Vem är förövaren? Och hur ska brott begångna på internet hanteras av en lag som skrevs fyrtio år innan internet fanns?

Också här ställs vi inför svårigheter att berätta med största möjliga autenticitet utan att röja identiteterna hos offer och förövare. Detta är ett publicistiskt dilemma för alla seriösa redaktioner, men problemet blir knappast mindre när man berättar genom rörlig bild. Att abdikera inför svårigheterna vore dock att inte ta vår uppgift på allvar. SVT hoppas med båda dessa ambitiösa tv-produktioner bidra till ett blottläggande av de svåråtkomliga strukturer som orsakar stort lidande i det fördolda.

En våldsam kärlek har premiär i SVT1 kl. 21.00 tisdag 29 september. Alla fem avsnitt finns publicerade på SVT Play. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prio 1 – i förövarnas spår har premiär i SVT1 kl. 21.45 söndag den 27 september. Alla sju avsnitt finns publicerade i SVT Play. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.