Alla ska känna sig hemma på SVT

Många har sett den. Ännu fler har hört talas om den. Filmen när den svarte George Floyd mördas av en vit polis medan flera andra tittar på, utan att avbryta det som händer. Det är svårt att ta in. Att det är på riktigt.

Sabina Rasiwala. Foto: Eva Edsjö/SVT

Jag följer diskussionen som förs efter filmen, ser inslag på nyheterna som visar den ilska som väcks. Så börjar jag översätta reaktionerna jag ser till min egen värld, långt från asfalten i Minneapolis. Är det ens möjligt? Samtidigt ser jag demonstrationerna på Sergels torg och från Malmö. Någonting finns det ju även i vårt samhälle som väcker starka känslor, och händelserna i USA riktar sökljuset på synlig och osynlig rasism som sitter i strukturerna här hos oss i Sverige.

SVT är ingen isolerad ö utan vår arbetsplats påverkas också av de normer och strukturer som finns i samhället. Jag funderar på vilka vardagshändelser som förstärker dessa normer och varför vi låter gamla strukturer leva kvar.

Sverigespegling är en del av SVTs uppdrag. Vi ska spegla landsorten och staden, funktionsvariationer och minoriteter. Ja, vi ska se till att man känner igen sig i SVT. Det handlar också om hur man som medarbetare tas i anspråk och känner samhörighet på vår arbetsplats. Mitt arbete handlar om det senare, hur vi skapar en miljö där alla trivs och mår bra och samtidigt kan bidra och prestera. Vi gläds åt positiva exempel men har mycket kvar att både lära oss och göra annorlunda. Hur rekryterar vi, hur får vi våra medarbetare att känna sig inkluderade och, om man väljer att sluta, får vi reda på varför?

Vi har påbörjat ett jobb där vi håller på att få ordning på det interna Sverigespeglingsarbetet. Vi behöver undersöka behov och också bättre följa upp om de åtgärder vi genomför ger önskad effekt.

I vår nya företagsstrategi slår vi fast att för att kunna spegla hela Sverige så måste vi att vi bredda våra kunskaper och erfarenheter för att bli mer relevanta. Vi ser att vi behöver förstå om och på vilka sätt våra rekryteringsprocesser på SVT kan vara exkluderande, därför kommer vi att följa ett antal rekryteringsprocesser det kommande året för att upptäcka vilka glastak som vi omedvetet skapar. Syftet är att stärka SVTs kompetensbaserade rekryteringsprocesser och säkerställa en så lik behandling som möjligt för den som söker sig till oss. Vi kommer under 2021 också genomföra en pilot av en medarbetarundersökning med särskilt fokus på graden av inkludering och känsla av samhörighet. Undersökningen ska också hjälpa oss att förstå om det finns mönster i vilka som känner sig mer eller mindre inkluderade på SVT. Undersökningen kommer att följas upp med åtgärder och insatser som beslutas i samråd med berörda divisioner.

Vi lever i en tid som för en del kan kännas tyngre och mer påtaglig än för andra. Personer från minoritetsgrupper kan ha upplevelser och erfarenheter av rasism från Sverige som gör sig påminda när händelser utspelar sig i andra delar av världen. Ta hand om varandra. Fråga hur din kollega mår och lyssna på erfarenheterna och upplevelserna av att utsättas för rasism utan att döma.