SVT:s samlande uppdrag är extra viktigt i kris

Carolina Källestål, biträdande divisionschef SVT, skriver om hur programdivisionen jobbar och planerar framåt givet den dramatiska utvecklingen med corona-viruset. Programdivisionen producerar allt utbud som inte är nyheter och sport.

I fredags återpublicerade SVT programserien Nedsläckt land. En programserie i realityformat om vad som händer när en kris inträffar i Sverige. Hur klarar vi som samhälle en kris? Vad händer med oss, hur hanterar en kris? Vi möter i serien en rad människor som får ta sig an utmaningen att elen slås ut, detta varvas med intervjuer med experter på kris och beredskap.

Den visas just nu på SVT Play och sällan har väl en återpublicering varit så relevant. Dessutom visas den i en rad skolor runtom i landet, som ett led i att hjälpa elever att förstå vad som händer och kan hända vid en större kris. Det visar på vikten av att vi på SVT bidrar med många och olika perspektiv i vår utbudsverksamhet.

SVT:s uppdrag som samhällsfunktion är i detta läge otroligt viktigt och bärande. Kollegorna på Nyhetsdivisionen jobbar för fullt med att leverera nyheter, värdera och analysera läget i en rad format, mer om det kan du läsa i min kollega Anne Lagercrantz bloggtext. Förutom alla extrasändningar så kan man på svt.se bland annat följa nyheternas liverapportering, ett slags modernt VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) som SVT nu ger till allmänheten.

För oss på programsidan så ställer det också stora krav. Vi jobbar intensivt med att säkra vår programproduktion så att vi också fortsatt håller i att producera ett utbud som är relevant framåt. Vi jobbar också med att säkra resurser så att vi står rustade som bolag för att bidra in i nyhetsverksamheten. Det är speciella tider just nu. Många timmar ägnas åt att koordinera, analysera och förstå läget kring Covid-19. Det finns en tydlig planering för vårt utbud, hur vi prioriterar om vi får en större mängd medarbetare som är sjuka. Då är det riksnyheter och svt.se som har högsta prioritet. Det påverkar såklart oss på Programdivisionen, vi kommer då att behöva leverera in programpersonal för att säkra nyhetsleveransen. Den kartläggningen pågår just nu. Vi får alla vara medvetna om att det kommer att påverka vår programproduktion och vi har tätt samarbete med Programledningen (som är den del av SVT som ”beställer” programmen) hur vi hanterar alla stora produktioner som ligger framför oss.

Samtidigt som extra nyhetssändningar rullar, är det av yttersta vikt att våra övriga program bidrar till andra värden och andra perspektiv än nyhetsförmedling. Även andra format behövs i vår palett. I veckan sänder därför Fråga Doktorn live och svarar på aktuella frågor, dokumentärredaktionen publicerar dokumentären Coronaviruset - från smitta till globalt nödläge med insyn från smittans kärnområde i Kina med drabbade och om de forskare som kartlägger virus för att hitta vägar att stoppa det.

Gott så. Men i ett läge av kris är också SVT:s samlande uppdrag oerhört viktigt, på flera plan. Det vi ser nu är att alltfler jobbar hemifrån, sociala mönster ändras och besked den här veckan väntar att även skolor stänger med följden att barn är hemma.

Då är SVT viktigt som trygghetsskapande. Vi behöver förutom med program som Nedsläckt land bidra till andra delar. Våra program blir viktiga i att bidra till både skratt och gemenskap. Både broadcast och SVT Play kommer att spela stor roll för alla.  Här pågår en översyn kring hur vi tar oss an publiken som nu befinner sig i en ny kontext. Vi som programmakare ska vila i att vi tillsammans med nyheterna fortsatt är en väsentlig del av den helhet som är vårt public service-uppdrag. Även i kristider.

  • PUBLICERAD 17 Mar 2020 - 14.09