Coronavirus och SVT:s lokaler – vad gäller nu?

Folkhälsomyndigheten ökar nu riskbedömningen för allmän spridning i Sverige av coronaviruset till ”mycket hög”. Som en försiktighetsåtgärd har SVT beslutat att inte ta in publik i SVT:s lokaler. Detta för att SVT har ett beredskapsuppdrag vid kris i samhället. Våra fastigheter är skyddsobjekt och verksamheten i våra SVT-hus måste skyddas från eventuell smitta.

Det betyder att SVT kommer att genomföra tv-inspelningar helt utan publik tills vidare, och att guidningar och studiebesök i våra egna lokaler pausas tills vidare.

Att värna vår journalistiska verksamhet är högsta prioritet. SVT har utfärdat ett förbud mot alla utlandsresor som inte är helt verksamhetskritiska för alla medarbetare. De som gör journalistik är undantagna, tex måste våra korrespondenter fortsätta resa och rapportera, deras arbete är helt avgörande i dessa tider.

Alla SVT-medarbetare som varit i riskområdena måste arbeta hemifrån under två veckor, och alla externa besökare behöver intyga i vakten att de ej befunnit sig i riskområde för att släppas in.

Vad gäller för möten utanför SVT:s lokaler och andra evenemang som SVT deltar i?

Här följer vi fortsatt myndigheters riktlinjer vad gäller publika evenemang med hänsyn till corona-viruset. 

I helgen anordnade Live Nation och SVT tre Melodifestivalevenemang i Friends Arena i Stockholm, två genrep och en final. Vid det tillfället fanns enligt Nationella pandemigruppen, med företrädare för flera olika myndigheter, inte några tecken på allmän smittspridning i landet utan då hade alla bekräftade fall direkt koppling till de som varit på resa i ett riskområde. SVT hade direktkontakt med Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell uttryckte att åtgärden att ställa in publikens medverkan i Melodifestivalens final inte behövdes Länk till annan webbplats.och inrikesminister Mikael Damberg gick ut offentligt i frågan Länk till annan webbplats.. SVT följde myndigheternas riktlinjer och vi var fullt beredda att ompröva om så behövdes.

Utifrån myndigheternas råd och informationen tog SVT tillsammans med Live Nation beslutet att hålla finalen med publik i arenan. Eventbolaget Live Nation ansvarar för det publika eventet runt Melodifestivalen och det är också de som får biljettintäkterna.

Omsorg om publiken

SVT gick under fredagen ut med information där vi påminde om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset - att i alla lägen stanna hemma om man känner sig sjuk. Som en extra försiktighetsåtgärd bad vi dem som besökt riskområden för coronavirus de senaste två veckorna att stanna hemma från Melodifestivalen i Friends Arena. Detta gällde såväl genrepen fredag och lördag och finalen lördag kväll. Den som kunde visa upp ett resedokument som styrkte att man varit i ett riskområde för coronavirus skulle också få sin biljett ersatt av SVT.

SVT har som utgångspunkt att följa myndigheters riktlinjer. Vi försöker agera så klokt och ansvarsfullt som möjligt i denna svåra situation och följer utvecklingen noga och är beredda att ompröva när så krävs.   

  • PUBLICERAD 11 Mar 2020 - 11.43