Vi vill uppvärdera och satsa på våra lokala nyheter

I en debattartikel på DN Kultur presenterar Jan Helin och Helena Olsson att SVT vid årsskiftet planerar att samla alla lokala nyheter i SVT1 och erbjuda publiken en lokal nyhetssändning klockan 22.00. Nu kritiserar TV4 tablåkrocken med sina sena nyheter. Här svarar Jan Helin på kritiken.

Vi vill uppvärdera och satsa på våra lokala nyheter. Det är därför vi lägger dem i SVT1 och flyttar sändningstiden. Det är helt och hållet ett fokus på behoven hos SVT:s tittare. SVT lokala nyheter är också ett helt annat erbjudande än TV4:s uppskattade nyhetssändning som är en full nyhetstimme med riksperspektiv. TV4 valde att lägga ner sina lokala nyheter 2014. De hade då 21 redaktioner i 24 editioner, men såg att det inte bidrog till annonsförsäljningen. Inget tyder på att det var ett kommersiellt felaktigt beslut mot bakgrund av TV4:s framgångar sedan dess. Det bör vägas in i kritiken från Casten Almqvist om hänsyn till kommersiella mediebolag. Vi hade haft en annan situation i konkurrenshänseende om TV4 valt att ha kvar sina lokala sändningar.

Vi har aktivt valt att inte, som är den gängse programmeringen, inleda sändningen med sena Rapport. Det hade varit att gå rakt emot TV4 Nyheterna med riksnyheter.

En av de tydligaste riktningarna i det sändningstillstånd som snart väntas klubbas handlar om vikten av Lokala nyheter. Vår utveckling ska också ses mot bakgrund av det.

Samtidigt som vi gör detta så släcker vi ett riksnyhetsprogram 22.00 i SVT2 och flyttar Sportnytt till 21.45 i SVT2. Redan i dag har det alltså förekommit en krock mellan SVT:s nyhetserbjudande för de nyhetsintresserade som nu försvinner. Det fanns upprörda känslor när vi lade Sportnytt klockan 22.00 mot TV 4 Nyheterna.

Oaktat detta har vi givetvis skäl att lyssna på TV4:s kritik. Det finns inget intresse från vår sida att förstöra för TV4, vi vill optimera vårt lokala nyhetserbjudande och kan konstatera att TV4 valt att inte ha något sådant.

Det ska också sägas att det finns en teknisk och ekonomisk omständighet till att vi ser över våra lokala utsändningar. Idag betalar vi Teracom för att bryta ner sändningarna både i SVT1 och SVT2. Givet utvecklingen av broadcast tittande ser vi inte att det är ansvarsfullt användande av avgiftsmedel och kommer därför bara att bryta ner SVT1 i regionala sändningar. Här hade vi naturligtvis ett val. Vi hade kunnat placera våra lokala nyheter enbart i den mer nischade kanalen SVT2. Men för oss har det varit självklart att uppvärdera lokala nyheter till den största kanalen. Men det är också ett sätt att effektivisera och ta ansvar för kostnaderna i SVT.

Jan Helin, mediedirektör