Saklig journalistik har aldrig varit viktigare

Det är budskapet i en ny film om SVT:s uppdrag som börjar sändas idag. SVT:s vd Hanna Stjärne berättar om tankarna bakom filmen.

Filmen "Höna av en fjäder" kan du titta på här. Länk till annan webbplats.

Varför gör SVT filmen?

Med filmen vill vi stå upp för journalistiken. Idag och i framtiden. Inte bara för SVT:s journalistik, utan för all god journalistik i Sverige. Oavsett om den görs av privata medieföretag eller av public service.

Vi vill stå upp för alla journalister runtom i Sverige som med saklighet och opartiskhet som ledstjärnor varje dag försöker komma så nära sanningen som möjligt. Som tittar på en fråga utifrån olika perspektiv, för att så långt som möjligt ge hela bilden av ett skeende. För redaktörer och ansvariga utgivare, som utifrån pressetiska regler tar ansvar för publiceringar. Som gör de svåra avvägningarna av allmänhetens intresse att få veta vad som hänt mot värnandet av enskildas privatliv. För journalistik som får konsekvenser för hela Sverige. Som förändrar lagar, rutiner, som avslöjar fel och brister, som lyfter det som går bra, som stärker demokratin och som till och med förändrar historien.

Varför har saklig journalistik aldrig varit viktigare?

Medierna är oumbärliga för en väl fungerande demokrati. De är de flesta medborgares viktigaste informationskälla och därmed grunden för kunskap och för den fria åsiktsbildningen, slår forskarna Katarina Barrling och Sören Holmberg fast i antologin Demokratins framtid.

Utan saklig journalistik försämras kvaliteten i det demokratiska samtalet.

Med filmen ”Höna av en fjäder” vill vi hålla upp en spegel mot en samtid som vi nog alla känner igen. Det är en fiktiv historia som är dragen till sin spets - där en liten incident förstoras upp, misstolkas och avsiktligt eller oavsiktligt förvrängs på vägen.

Digitaliseringen har gett oss fantastiska möjligheter. Ett överflöd av digitala tjänster som berikar och förenklar våra liv, som hjälper oss hålla kontakt med varandra. Vi lever i ett överflöd av information. Men det har också blivit svårare att avgöra vad som är verifierad information och vad som är rykten. Det är också svårt att förstå i vems intresse något sprids, och varför just jag nås av en viss typ av information. Journalistiken har en oumbärlig roll i att förklara just detta. Och fortsätta med det som alltid varit uppdraget, fri och oberoende rapportering för alla. Sverige var först i världen med att införa pressfrihet genom Tryckfrihetsförordningen 1766. Det är en stolt tradition att föra vidare och utveckla för den digitala samtiden – och för framtiden.

  • PUBLICERAD 4 Okt 2019 - 09.38
  • Hanna Stjärne, vd