SVT förstärker sina lokala nyheter

Vi fortsätter att utveckla SVT:s lokala nyheter. I våras effektiviserade vi för att skapa resurser till granskning och fem nya reportertjänster. Idag berättar vi hur ny teknik tillåter en satsning på ytterligare 14 journalister. Vi vill göra mer kvalificerad nyhetsjournalistik och bättre skildra Sverige. Vi vill finnas på fler orter och permanenta redaktionerna i Skaraborg och Kristianstad. Vi öppnar nytt i Arvidsjaur.

En röd stuga med vita knutar, betande djur, ett vidunderligt vackert landskap med närhet till ett litet samhälle med byskola och affär. ”Det där, det är det riktiga Sverige”, kanske någon säger.

Men stämmer det? De allra flesta lever idag i mellanstora orter. Sverige förändras. Orter förtätas, och inte bara storstädernas förorter. Sverige urbaniseras.  

Nya tillväxtcenter skapas. Näringslivet i Göteborgsregionen håller emot konjunktursvackan tack vare att den svaga svenska kronan gynnar personbilsexporten Länk till annan webbplats..

I Skellefteå vill batterifabriken Northvolt anställa 2500 personer Länk till annan webbplats.. I Skåne går flyttströmmar från länets östra kommuner till västra Skåne som står för majoriteten av alla nya jobb Länk till annan webbplats..

Sverige är i förändring och det vill vi bli bättre på att skildra. Vi rationaliserar därför och frigör oss från teknik som inneburit att utsändningen av TV-nyheter varit fysiskt kopplad till våra nyhetsstudior. Det innebär besparingar.   

De pengarna ska vi investera i journalistik. Nu startar arbetet med att identifiera hur. Vi vill finnas på fler orter och vi vill utgå från förstärkt gemensam research och fakta kring samhällets förändringar. Vi vet att närvaro spelar roll. Vår rapportering från Skaraborg har blivit betydligt bättre tack vare vår kunnige reporter Bosse Carlqvist som under en pilotperiod utgått från Skövde Länk till annan webbplats..  Redan idag kan vi berätta att vi vill finnas kvar i Skaraborg och Kristianstad och att vi öppnar kontor i Arvidsjaur.  

Vi ska både kraftsamla där många människor bor - och skildra livet i glesbygden. Vi vill fördjupa stora skeenden och skiften i Sverige. Hur påverkas människor och regioner av snabb tillväxt? Vad händer i de områden många lämnar? Vilka är utmaningarna och möjligheterna?  

För att prioritera på ett klokt sätt tillsätter vi researchers som ska djupdyka i den rika statistik som finns om Sverige. Dessa fakta och den kunskap som finns på våra lokala redaktioner ska styra hur vi flexibelt varje år använder en del av de frigjorda pengarna.  

Kanske viktigaste av allt är att vi vill höja vår journalistiska kvalité. SVT har en fin tradition av att skildra nyhetshändelser i rörlig bild, i det klassiska TV-berättandet. Nu vill vi bli ännu bättre på att själva sätta nyhetsagendan och förklara sammanhang genom research, snabbgräv och nyhetsgranskningar. Vi vill utgå från det som spelar roll i människors vardag och arbetsliv.  

Vi vill mycket och vi gör mycket på en gång. Vi förändrar organisation och roller, vi ändrar produktionsstöd och utsändning. Vi ger TV-program och videoformat nya utseenden. Vi ökar vår redaktionella närvaro. Vi ökar vår flexibilitet.  

Det är en del av ständiga förbättringar som vi och alla medieföretag måste ägna oss åt. Omvärlden och publikens beteende förändras i snabb fart. Medan privata mediebolag brottas med affärsmodeller förhåller sig public service till nya förutsättningar och en ny mediemarknad.  Jag är glad över att SVT väljer att investera i just lokal journalistik. 

Vi ser med andra ord den lokala journalistiken som allt viktigare. Den inriktningen märks också i den proposition som riksdagen strax ska ta ställning till och som kan innebära att vi får resurser att stärka bevakningen i svagt bevakade områden.  

Om förslaget blir verklighet så har vi en plan framåt som vi kan skala upp och göra betydligt kraftfullare. Vi kan rekrytera ytterligare lokala journalister och vi kan öppna redaktioner på fler orter.  

Vi ska granska och skildra ett Sverige i förändring.  

/Anne Lagercrantz

Förändringar SVT Lokala nyheter i punktform  

Dagens besked – effektiviseringar frigör pengar till innehåll 

1.      Den tekniska utsändningen av lokala nyheter ska ske från två orter – Göteborg och Malmö - istället för dagens tio.  Vi använder innovativ och egenutvecklad teknik för distansproduktion. Vi vill även slå samman två grupper som jobbar med olika former av produktionsstöd. Vi ser en möjlighet att effektivisera 14 produktionstekniska tjänster. Vi kommer med fackförbunden ha en nära dialog för att förändringen ska ske så klokt som möjligt.   

2.      Vi vill nyinvestera 14 tjänster i lokal journalistik. Vi kan idag inte exakt berätta hur tjänsterna fördelas – eller var i landet - men vi vet riktningen: 

  • Utgångspunkten är att skildra ett Sverige i förändring och publikens behov. Vi vill göra det mer flexibelt än idag. Vi skapar en researchdesk för att lägga en strukturerad och faktabaserad grund som beskriver förändringarna och som påverkar hur vi årsvis fördelar en del av de frigjorda resurserna.  Utöver en god basbevakning vill vi alltså förstärka rapporteringen i delar av Sverige som är extra intressanta, eller där förändringarna är särskilt stora. Förstärkningar kan ibland behövas för att fånga upp stora händelser, som arbetet förra hösten som följde efter skogsbränderna. Utifrån statistiken vill vi göra jämförelser, se trender, skildra och sätta i sammanhang.  
  • Vi vill finnas på ännu fler orter och permanenta de försök vi gjort att öppna redaktioner i Skaraborg och Kristianstad. Vi fortsätter att vara närvarande i Nyköping där reportrar turas om att vara på plats. Därtill öppnar vi en redaktion i Arvidsjaur och undersöker ytterligare etableringar.  
  • Vi ska bli bättre på att utnyttja ny teknik i journalistiken – och på att avslöja när ny teknik används för att vilseleda och manipulera. Det pågår till exempel idag lovande utforskning kring att enklare göra diarier tillgängliga för journalister och vi ser hur AI utvecklar sportbevakningen. Vi ska också bli ännu bättre på att använda ny teknik för att kontrollera fakta och verifiera bilder. Här samarbetar vi gärna med andra mediebolag. 

 Bakgrund – mer väsentlig lokal journalistik  

1.      Vår övergripande ambition är att skapa än mer väsentlig lokal journalistik. Vi vill ha fler journalister som jobbar med lokal nyhetsgranskning och vi vill förbättra vårt digitala utbud för att nå ut till fler.  

2.      Dagens förändringar följer en omorganisation som presenterades i våras Länk till annan webbplats.. Vi frigjorde då fem reportertjänster och skapade en lokal videodesk liksom förutsättningar för snabbgranskningar tillsammans med Uppdrag Granskning. Det är också en del av vår plan för att leva upp till inriktningen som finns i den proposition om public service som riksdagen snart ska ta ställning till.  

3.      Från 2015 har vi utökat vår närvaro i landet från 27 till 37 orter. Även här har ny teknik varit avgörande – SVT lokalt är exempelvis världsledande på så kallad Mojo-journalistik där mobiltelefonen är vårt viktigaste journalistiska verktyg.

  • PUBLICERAD 2 Okt 2019 - 11.13