Hårt arbete – Kova työ (teksti myös suomeksi)

I dokumentärserien Hårt arbete – Kova työ får vi träffa några av alla dem som kom till Sverige från Finland som arbetskraftsinvandrare under andra hälften av 1900-talet. De bär alla sina egna historier och vittnesmål. Deras berättelser anser vi på SVT rymmer mycket som tidigare är ganska lite skildrat och som ger möjligheter att förstå mer av både vår historia och samtid.

I den första säsongen av dokumentärserien, skildras det arbete och den insats de finska arbetarna gjorde i Sverige och det hårda arbetet de utförde i fabriker, industrier och på sjukhus. Nu sänder vi den andra delen av Hårt arbete – Kova työ och den handlar om till en del om smärtsamma sidor av livet. För det var inte bara lätt att komma till Sverige. De som medverkar i vår dokumentärserie berättar om ensamhet, utsatthet, missbruk, utanförskap. För så var livet också för några av de som kom. Och det är SVT:s uppdrag att skildra även detta.

Vi kan konstatera att serien mötts av starka reaktioner. Susanna Alakoski hyllar serien på DN Kultur den 4 september. Andra menar att serien befäster en schablon av sverigefinnar.

Vi påstår inte att missbruk och utanförskap drabbade alla. Det vore inte bara en grov generalisering, utan rent felaktigt. Men det är vårt uppdrag som publicistiskt företag att skildra skeenden utifrån många perspektiv. Serien Kova työ är också en liten del av SVTs stora utbud på finska och av de dokumentära serier som på olika sätt skildrar sverigefinnars liv.

Dokumenttisarja Hårt arbete – Kova työ kertoo työvoimasiirtolaisista, jotka muuttivat Suomesta Ruotsiin 1900-luvun jälkipuoliskolla. Heillä kaikilla on omat kokemuksensa ja toisistaan erilaiset tarinansa. Ajattelemme SVT:ssä, että heidän elämänsä sisältää paljon sellaista, mitä ehkä aiemmin on kuvattu vain vähän ja minkä avulla meidän on helpompi ymmärtää omaa historiaamme ja aikaamme.

Dokumenttisarjan ensimmäisen kauden jaksoissa kuvataan suomalaisten työvoimasiirtolaisten Ruotsissa tekemää kovaa työtä, sitä mitä he tekivät tehtaissa, teollisuudessa ja sairaaloissa.

Lähetämme nyt sarjan Hårt arbete – Kova työ toisen kauden, jossa tuodaan esiin myös elämän kipeitä puolia. Ruotsiin muuttaminen ei ollut aina aivan helppoa. Dokumenttisarjassamme esiintyvät henkilöt kertovat yksinäisyydestä, haavoittuvuudesta, väärinkäytöstä ja ulkopuolisuudesta. Osalle tänne muuttaneista elämä oli myös sitä. SVT:n tehtävä on kuvata myös näitä tarinoita.

Tiedämme, että sarja on herättänyt vahvoja reaktioita. Kirjailija Susanna Alakoski kehuu sarjaa Dagens Nyheterin kulttuurisivuilla 4. syyskuuta. Monen mielestä taas sarja vahvistaa stereotyypistä ajattelua ruotsinsuomalaista.

Emme väitä, että väärinkäyttö ja ulkopuolisuus olisivat koskeneet kaikkia. Se ei olisi ollut vain karkea yleistys, vaan suorastaan virheellinen väite. Mutta tehtävämme journalistisena yrityksenä on kuvata tapahtumia ja elämää useista eri näkökulmista. Sarja Kova työ on vain osa SVT:n laajaa suomenkielistä ohjelmatarjontaa ja siten vain yksi niistä dokumenttisarjoista, jotka kuvaavat ruotsinsuomalaisten elämää.

  • PUBLICERAD 6 Sep 2019 - 15.36